„…ZAMIAST KWIATKA”

Jak co roku społeczność  naszej szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej zbierała pieniądze na rzecz osób potrzebujących.

Tym razem pomogliśmy podopiecznym łódzkiego Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. Opiekę znajdują  tu dzieci od trzeciego dnia życia do ukończenia roku, dzieci z „okien życia” i te porzucone na szpitalnych oddziałach. Placówka nosi nazwę „Tuli Luli”i  rozpoczęła działalność z dniem 1 października br. Głównym celem inicjatywy jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych czy też powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.
Dzięki wsparciu naszych uczniów i nauczycieli udało nam się zebrać kwotę 1131,30 zł. Mamy nadzieję ,że dzięki naszym tradycyjnym już zbiórkom przyczynimy się choć w niewielkim stopniu do zwiększenia wrażliwości na ludzkie nieszczęście.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ekonomicznych

Skip to content