Komunikat o zebranej kwocie z kwesty 1 listopada

Zebraliśmy  kwotę  13.625,55 zł  +  12 euro.

W tym roku  udało się  zebrać ok 3.000,00 więcej niż w roku ubiegłym.

Skip to content