Gala Wolontariatu

5 grudnia br. odbył się I Radomszczański Dzień Wolontariatu. Imprezie towarzyszyły występy muzyczne i teatralne.

Pięknie zaśpiewała uczennica z kl. II a TE Anna Kołodziejska, natomiast uczniowie z kl. II d HOT (Karolina Baran, Kinga Zagaj, Michał Stępień) włączyli się w przygotowanie poczęstunku dla uczestników gali. Dziękujemy za wsparcie oraz zaangażowanie w liczne akcje szkolnego koła wolontariatu: Pani Małgorzacie Kołodziejskiej – dyrektor ZSE, Pani Marzenie Sommerfeld – zastępcy dyrektora, nauczycielom oraz uczniom. Pamiętajmy, że wolontariat jest wyjątkową formą aktywności. Celem organizacji jest niesienie pomocy potrzebującym ludziom i zwierzętom, dlatego ważne jest rozwijanie postawy życzliwości, bezinteresowności, wrażliwości na potrzeby innych, a także zgodna współpraca i uśmiech 🙂

Skip to content