XI edycja Jednorazowych Stypendiów Naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłasza nabór do XI edycji Jednorazowych Stypendiów Naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW JEDNORAZOWE STYPENDIA NAUKOWE 2017- POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU- Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego
Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń” 2017- POBIERZ

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 2017- POBIERZ

Skip to content