O marce i CSR – uczniowie Ekonomika z wizytą w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Jak promować markę i dlaczego warto być firmą społecznie odpowiedzialną? O tym m.in. rozmawiali członkowie koła public relations Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku z Markiem Rząsowskim, doradcą prezesa ds. strategii i rozwoju w ESBANKU Banku Spółdzielczym.

Corporate Social Responsibility, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest pojęciem stosunkowo nowym w Polsce. CSR Zakłada przejrzyste i etyczne zachowanie przedsiębiorstwa w obszarach takich jak: prawa człowieka, stosunki pracownicze, ochrona środowiska, praktyki konsumenckie i to, co najbardziej widać na zewnątrz – zaangażowanie społeczne.

ESBANK Bank Spółdzielczy wyróżnia się wśród radomszczańskich firm jeśli chodzi o działania z zakresu CSR. W szczególności bliskie relacje i współpraca z lokalną społecznością stanowią jeden z fundamentów strategii banku i bankowości spółdzielczej w ogóle.

Działania CSR, w tym tworzenie dobrych relacji organizacji z jej otoczeniem, przekładają się na sposób postrzegania firmy z zewnątrz. Z tego względu stanowią również ważny element pracy specjalistów ds. public relations, którzy na co dzień dbają o kształtowanie wizerunku firmy.

Ewa Rybak- nauczyciel ZSE

Skip to content