Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym ” Wybieram wybory”

W  tym roku po raz pierwszy  uczniowie naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym  „Wybieram wybory”.

Jego celem  jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród młodzieży, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy o prawie wyborczym w Polsce .W ZSE wzięło w nim udział 23 uczniów, zaś w całym okręgu 159.

Komisja okręgowa po sprawdzeniu testów zakwalifikowała  naszą koleżankę – Klaudię Kowalczyk z klasy IIIc do etapu wojewódzkiego.

Etap drugi konkursu polega na napisaniu eseju na jeden z zaproponowanych tematów tj.:
1. Zasada tajności głosowania-prawo czy obowiązek

2. Polskie wybory do odzyskania niepodległości w 1918r.
3. E-voting- szansa i zagrożenie.

Do konkursu mogą zostać  zgłoszone wyłącznie oryginalne, niepublikowane prace. Wiemy, że nasza koleżanka zdecydowała się napisać esej na ostatni temat ,ponieważ twierdzi, że e-woting jest pojęciem mało znanym wśród Polaków i oceniany jest w sposób ambiwalentny. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 11 kwietnia 2017r.

Trzymamy za Klaudię kciuki. Powodzenia!

                                                                                                  N.Ciesielska, S. Grabowska, kl. IIIc

Skip to content