Finał Konkursu „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Protokół z posiedzenia Jury IV edycji Konkursu Fotograficznego z cyklu CZTERY PORY ROKU „WIOSNA W OBIEKTYWIE” z dn. 31.05.2017 r.

Zgłoszono 71 fotografii konkursowych:
w kategorii szkoły gimnazjalne – 36 zdjęć, 9 uczestników,
w kategorii szkoły ponadgimnazjalne – 35 zdjęć, 9 uczestników.

Jury w składzie:
1. Przewodniczący – Cezariusz Belica – artysta fotografik, Prezes Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
2. mgr Małgorzata Kołodziejska – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku 3. mgr Edyta Smędzik- nauczyciel przedmiotów fotograficznych i graficznych w ZSE, fotograf, członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku

Podczas posiedzenia w dniu 31 maja 2017 roku, Jury dokonało oceny, wyłoniło finalistów i zakwalifikowało do wystawy prace oraz przyznało nagrody:

w kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Julia Placzyńska – Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 1 w Radomsku
II miejsce – Wiktoria Bielas – Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczepocicach
III miejsce – Wiktoria Kostrzewa – Gimnazjum w Lgocie Wielkiej

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Monika Polewiak – ZSE
II miejsce – ex aequo Paula Lada – ZSDiOŚ i Klaudia Polewiak – ZSDiOŚ
Do IV edycji Konkursu Fotograficznego z cyklu CZTERY PORY ROKU
„WIOSNA W OBIEKTYWIE” zgłosili się następujący uczestnicy:

w kategorii szkoły gimnazjalne:
1. Julia Placzyńska – Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 1 w Radomsku
2. Kacper Zyzik – Publiczne Gimnazjum w Gomunicach
3. Klaudia Andrzejczyk – Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 7 w Radomsku
4. Martyna Bartosik Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczepocicach
5. Mateusz Tazbir – Publiczne Gimnazjum w Gomunicach
6. Patrycja Skowron – Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Małych
7. Roksana Włoch – Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczepocicach
8. Wiktoria Bielas – Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczepocicach
9. Wiktoria Kostrzewa – Gimnazjum w Lgocie Wielkiej

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
1. Kamila Saternus – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
2. Klaudia Borowiecka – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
3. Klaudia Polewiak – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
4. Marta Tałaj – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
5. Monika Kuna – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
6. Monika Polewiak – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
7. Natalia Bartnik – I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
8. Paula Lada – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
9. Sylwia Dziegieć – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku

Protokół podpisali:
Cezariusz Belica
Małgorzata Kołodziejska
Edyta Smędzik

 

Zapraszamy wszystkich uczestników na finał IV edycji konkursu fotograficznego z cyklu Cztery Pory Roku „Wiosna w obiektywie”, który zgodnie z informacją zawartą w regulaminie konkursu odbędzie się 2 czerwca 2017 roku o godz. 12:00 w siedzibie ZSE sala 208.

 

Skip to content