Gra Miejska KULTURA

Już po raz trzeci zapraszamy uczniów gimnazjów do udziału w grze miejskiej związanej z naszym miastem. Tym razem jej tematem jest Kultura, ta lokalna, ale nierozerwalnie związana z dorobkiem kulturowym naszej Ojczyzny. Chcemy abyście poznali osiągnięcia Radomszczan, którzy zaistnieli na mapie kulturowej Polski, a z dokonań których możemy być dumni. Mamy też nadzieję, że zainspirujemy Was do własnej działalności kulturotwórczej.

Organizatorami jej są Miasto Radomsko oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Rozpoczęcie Gry nastąpi 12.05.2017r. w siedzibie Ekonomika o godz. 8.30. Następnie jej uczestnicy po wylosowaniu pierwszego zadania rozpoczną swoje zmagania w różnych, istotnych dla radomszczańskiej kultury punktach Radomska. Jej zakończenie nastąpi w Urzędzie Miasta.Zapraszamy też do śledzenia rywalizacji uczniów. Bliższych informacji udziela Sekretariat szkoły lub p.A.Kuligowwska, M.Skalik, E.Smędzik.

Regulamin Gry Miejskiej KULTURA

  1. Organizatorami Gry Miejskiej są: Miasto Radomsko oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku.

Cele Gry Miejskiej:
– poznanie historii miasta;
– rozwijanie kreatywności;
– promowanie nowoczesnych narzędzi informacyjno-użytkowych;
– kształcenie umiejętności pracy w zespole;
– kształcenie umiejętności pozyskiwania i selekcji informacji;
– poznanie topografii miasta.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.
4. W Grze biorą udział trzyosobowe zespoły. Warunkiem uczestnictwa zespołu uczniowskiego jest obecność nauczyciela gimnazjum, uprawnionego do opieki nad zespołem.
5. Warunkiem udziału  jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)  i przesłanie go drogą mailową na adres: sekretariat@zseradomsko.edu.pl  lub dostarczenie do sekretariatu szkoły ZSE  do dnia 4 maja 2017 r. Formularz jest do pobrania na stronie www.zseradomsko.edu.pl   (poniżej)
6. Gra miejska rozpocznie  się w piątek  12 maja 2017 roku,  w siedzibie ZSE w Radomsku przy ulicy Przedborskiej 39/41 o godzinie 8.30.
7. Każdy zespół zostanie zapoznany z fabułą gry i otrzyma Informacje dla Gracza tj. Kartę Gracza, mapkę Radomska i inne związane z grą materiały.
8.Uczestnicy Gry powinni posiadać cyfrowy aparat fotograficzny lub telefon komórkowy  z dobrym aparatem fotograficznym, który będzie niezbędny do rozwiązania niektórych zadań oraz kalkulator.                                                                                                                                             9. Zadaniem zespołów będzie rozwiązanie zagadek terenowych związanych z kulturą Polski i naszego miasta Radomska. Treść zadań uczestnicy poznają po dotarciu do punktów związanych z historią Radomska.
10. Przy każdym punkcie kontrolnym będzie czekać osoba reprezentująca organizatorów, odpowiedzialna za dane zadanie.
11. Po zaliczeniu wszystkich punków kontrolnych Gracze/Zespoły gromadzą się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ulicy Tysiąclecia 5 i oczekują na podsumowanie Gry. Przybliżony czas trwania gry miejskiej: 4 h.
12.Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty, a najlepsze zespoły cenne nagrody rzeczowe.

Gimnazjalisto!
Weź udział w przygodzie wcielając się w poszukiwacza skarbów, odkrywcę tajemnic. Poznaj historię swojego miasta, a także jego najciekawsze zakątki.

Organizatorzy: Miasto Radomsko, Zespół Szkół Ekonomicznych

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ

Skip to content