Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

W ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich , zachęcone przez naszą polonistkę panią Elżbietę Zatoń, 27 kwietnia wzięłyśmy udział w spotkaniu z krytykiem literackim, poetą i eseistą z Uniwersytetu Łódzkiego doktorem Przemysławem Dakowiczem.

Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. Wykład pt. „Jeszcze jestem w drodze” dotyczył twórczości i życia Tadeusza Różewicza, słynnego radomszczanina z pokolenia Kolumbów. I właśnie historia rodziny Różewiczów, okres dorastania i młodości Tadeusza i jego braci: Janusza oraz Stanisława w czasie II wojny światowej stanowiły punkt wyjścia rozważań dr Dakowicza.

Poruszyła nas historia Tadeusza Różewicza jako żołnierza AK i podwładnego Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”. Gość analizował takie wybrane utwory lub fragmenty wierszy T. Różewicza np. „Może to tylko sen” czy „Jest taki pomnik”.

 

Uczennice klasy I D

Angelika Dziegieć

Karolina Ciupa

Skip to content