Różewicz Open Festiwal

W ramach „Różewicz Open Festiwal” 06.10.2017 wzięliśmy udział w debacie teatralnej na temat twórczości Tadeusza Różewicza we współczesnych interpretacjach aktorskich.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku poprowadził znany socjolog kultury Janusz Majcherek. Gośćmi byli Maja Komorowska oraz Bogusław Kierc, którzy mówili o tym, jakie postacie stworzone przez Różewicza dają swobodę interpretacyjną aktorowi. Uczestnictwo w tym spotkaniu poszerzyło nasze horyzonty na temat wiedzy o teatrze i wkładu Różewicza w rozwój współczesnego dramatu i teatru.

Uczniowie kl. IVC

Kinga Soska

Jakub Woźniak

Skip to content