Ekonomik w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego głównym organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi.

Celem programu jest kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, a także podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu przeprowadzane były  lekcje z zakresu prawa pracy, bhp, ergonomii, postępowania w sytuacji zagrożeń. Lekcje prowadziło 3 nauczycieli w ramach zajęć  wychowania fizycznego oraz 2 nauczycieli w ramach przedmiotu „Kadry i płace”. Dodatkowo uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”. W etapie szkolnym spośród 19 uczniów wyłoniono dwóch zwycięzców, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów. Do konkursu uczniów przygotowała  p. Marzena Sommerfeld-wicedyrektor szkoły i nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych oraz BHP.

  1. Kamila Gągorowska – kl. II b
  2. Klaudia Wiatrak – kl. II b

 Przed nimi zmagania na etapie wojewódzkim.  Życzymy dalszych sukcesów.

 

                                                                                  Społeczność

                                               Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku

Skip to content