Zespół Szkół Ekonomicznych po raz kolejny uczestniczy w projekcie OTWARTA FIRMA

W dniach 13-19 listopada 2017r. odbył się jubileuszowy X Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który jest realizowany jednocześnie w ponad 120 krajach świata. W związku z tym Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku po raz kolejny przystąpił do udziału w programie OTWARTA FIRMA przy wieloletniej współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Dzięki temu projektowi nasza szkoła wzięła udział w największym na świecie wydarzeniu, mającym na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz otrzymała możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

W kolejnych dniach w naszej szkole odbył się szereg spotkań z przedstawicielami lokalnego biznesu, instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i wszystkich nauczycieli w realizację tego przedsięwzięcia, nasza szkoła stworzyła sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w naszym regionie,  budując pozytywne relacje z lokalnym środowiskiem biznesu a także umożliwiła młodzieży bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm.

Uczestnicząc w tym projekcie znakomicie wpisaliśmy się w jeden z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2017/2018- Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek, ponieważ wykorzystaliśmy okazję, aby przygotować naszych uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz do wejścia na rynek pracy. Młodzież poznała specyfikę lokalnego rynku pracy oraz podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej.

Na zakończenie projektu zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające udział szkoły, firm bądź instytucji oraz wolontariuszy i nauczycieli zaangażowanych w realizację programu. Warto dodać, że w poprzednich edycjach tego programu nasza szkoła dwukrotnie została wyróżniona statuetką i znalazła się w gronie najaktywniejszych placówek w Polsce. Liczymy na to, że tegoroczny udział również zostanie uwieńczony sukcesem, biorąc pod uwagę wielkość zaangażowania całej społeczności w realizację programu.

Koordynator projektu – Sylwia Gnoińska

 

Skip to content