Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku po raz kolejny SZKOŁĄ SUKCESU i najskuteczniejszą wśród techników powiatu radomszczańskiego

Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej  opublikowali  dane z lat 2015 – 2017 pozwalające określić efektywność nauczania  w poszczególnych szkołach.

Badanie to określane w skrócie EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) świadczy o uzyskanym przyroście wiedzy uczniów w konkretnych szkołach, bowiem jest wskaźnikiem odnoszącym się do wyników z egzaminu gimnazjalnego („wiedza na start”)  i wyników matur („wiedza końcowa”).

Wśród wszystkich techników powiatu radomszczańskiego po raz kolejny wysokie dodatnie wyniki w tym jakże istotnym badaniu uzyskała nasza szkoła.  Wysokie EWD jest owocem pracy całej Społeczności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku.

Szkoła EWD human. EWD j.polski EWD mat.-przyr. EWD matematyka Suma
TECHNIKA
ZSE 1,7 sukcesu 1,6 sukcesu 0,7 wspierające 0,2 wspierające 2,4

Szkoła sukcesu i wspierająca ma dodatni wskaźnik EWD. Szkoła sukcesu zwykle przyjmuje  dobrych kandydatów, a ich przyrost wiedzy  i wyniki końcowe są lepsze niż w przeciętnym liceum czy technikum.

Tabela porównawcza wszystkich szkół  znajduje się na stronie  internetowej www.radomsko.naszemiasto.pl

Skip to content