Spotkanie z przedstawicielkami Mobilnego Centrum Informacji w Piotrkowie Tryb.

25 stycznia 2018r. odbyły się spotkania młodzieży klas IA, IE, IIIA oraz IVB z przedstawicielkami Mobilnego Centrum Informacji w Piotrkowie Tryb.

Pani Katarzyna Cander przeprowadziła spotkania w klasach pierwszych, które dotyczyły profesjonalnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych, natomiast w klasach wyższych p. Katarzyna Kołodziej -Hubka zapoznała młodzież ze specyfiką poruszania się po rynku pracy oraz źródłami ofert pracy. Spotkania zostały zaaranżowane przez nauczycielki przedmiotów zawodowych p. Sylwię Gnoińską oraz p. Annę Rudek-Kowalczyk.

Skip to content