Nowi animatorzy czasu wolnego !

Uczniowie Ekonomika wzięli udział w organizowanych przez firmę STAGEMAN warsztatach „Animacja czasu wolnego”.

Szkolenia animatorów to okazja na zdobycie nowego zawodu. Uczniowie poznali tańce animacyjne, gry, zabawy, opanowali sztukę występów scenicznych .Szkolenie dostarczać ma wszelkich informacji i umiejętności, które są niezbędne w pracy animatora czasu wolnego. Prowadzenie warsztatów powierzono Pawłowi Cieślakowi, wybitnemu specjaliście od animacji.
Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkolenie oprócz zdobycia praktycznych umiejętności otrzymali również: certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim oraz książkę Jakuba B. Bączka „Animacja czasu wolnego” zawierającą gotowe scenariusze zajęć animacyjnych. Uczestnicy kursu mogą wziąć udział w castingu – firma organizuje bowiem profesjonalne castingi dla animatorów, którzy szukają pracy na sezon letni w kraju jak i zagranicą. Inicjatorkami i koordynatorkami wydarzenia były: Izabela Raksa oraz Irena Piotrowska, nauczycielki z ZSE.
Skip to content