Młodzież ZSE uczestniczy w projekcie EDUKACJA STATYSTYCZNA

28 maja 2018r. młodzież klas IIa i IIb kształcąca się w zawodzie technik ekonomista udała się na wycieczkę przedmiotową do Łodzi, aby odwiedzić i poznać siedzibę Głównego Urzędu Statystycznego wraz z opiekunami: p. Sylwią Gnoińską, p. Anną Rudek-Kowalczyk i p. Ireną Piotrowską w ramach realizacji projektu Edukacja Statystyczna.

Projekt skierowany jest do uczniów łódzkich szkół różnych typów oraz różnych poziomów edukacji i ma na celu popularyzację statystyki w szkołach województwa łódzkiego. Dzięki udziałowi w programie uczniowie odbyli ciekawe warsztaty interaktywne pt. „Statystyczna Burza Mózgów” z zakresu statystyki publicznej i sprawozdawczości w ramach przedmiotu statystyka i analiza ekonomiczna. Młodzież uczestniczyła również w prelekcji nt. „Społeczeństwo w statystyce”. Głównym celem przeprowadzonych zajęć edukacyjnych było zapoznanie uczniów z działalnością i publikacjami Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz GUS, a także poszerzenie wiedzy o naszym regionie, Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto zajęcia miały na celu naukę właściwej interpretacji danych statystycznych i kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł danych statystycznych oraz kształcenie przyszłego respondenta.

Po tak bogatych w zdobywanie wiedzy zajęciach młodzież dodatkowo odwiedziła łódzką Manufakturę, gdzie mogła spędzić miło czas wolny na zakupach i spotkaniach przy „kawie i ciasteczku”.

Sylwia Gnoińska- koordynator projektu

Skip to content