EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – SESJA STYCZEŃ 2019

Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie i absolwenci szkoły, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji  czerwiec 2018 i chcieliby poprawić wynik w sesji styczeń 2019 powinni złożyć   deklarację do sekretariatu szkoły w terminie do 09 września 2018 r.

Skip to content