Spacer historyczny „RADOMSKO U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI”

Święto Edukacji Narodowej oraz zbliżającą się 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczciła społeczność radomszczańskiego Ekonomika udziałem w spacerze historycznym RADOMSKO U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI.

Przewodnikiem, już tradycyjnie była pani Agnieszka Kuligowska (nauczyciel historii, organizatorka licznych spacerów historycznych m.in. Spacer śladami radomszczańskich szkół średnich okresu międzywojennego, Spacer śladami radomszczańskich Żydów czy ostatni w ramach Różewicz Open Festiwal - Spacer śladami braci Różewiczów i gier miejskich), która przybliżyła historię Święta Niepodległości i realia życia mieszkańców Radomska w tamtym okresie.

Tym razem uczestnicy Spaceru wyruszyli w rejony miasta związane z okresem odzyskania niepodległości przez Polskę – począwszy do dworca PKP, dalej Plac Metalurgii przy Centrum Handlowym. W tym miejscu warto wspomnieć o postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, który jest symbolem odradzającej się po długim czasie zaborów Polski. Dlatego przy kolejnym punkcie – Kinemie, młodzież kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa częstowała uczestników spaceru własnoręcznie przygotowanymi przystawkami, by w ten miły sposób przypomnieć, że 17 października 1921 roku, po oficjalnych uroczystościach, przyznania marszałkowi tytułu Honorowego Obywatela Radomska, odbył się w Kinemie obiad, podejmujący znamienitego gościa. Zamysłem organizatorów było również m.in. przy skwerze Niemca, obok Kinemy – odśpiewanie przez nauczycieli ZSE piosenki – dedykacji Ach jak przyjemnie.

Trasa spaceru wiodła następnie na parking II LO i plac Klasztoru oo.Franciszkanów. Na zakończenie, na Placu 3 Maja, wszyscy wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń Marszałka Józefa Piłsudskiego My pierwsza brygada. Był to z pewnością najbardziej wzruszający moment spaceru, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

W trakcie tej „żywej” lekcji historii uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat historii miasta, rozwinęli pomysłowość i kreatywność wykonując tradycyjne kotyliony, a jednocześnie świetnie się bawili.

Dzisiejszy spacer to dowód na to, że historia nie musi być nudna czy trudna. Świetny przykład korelacji przedmiotowej historii, języka ojczystego, plastyki, muzyki, geografii czy wychowania obywatelskiego.

Skip to content