ZSE po raz kolejny wyróżniony statuetką w programie OTWARTA FIRMA

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku w dniach 12-18 listopada 2018 roku obchodził XI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości przystępując do kolejnej edycji programu OTWARTA FIRMA przy wieloletniej współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczestnicząc co roku w tym przedsięwzięciu po raz kolejny otrzymaliśmy wyróżnienie i znaleźliśmy się w gronie najaktywniejszych szkół czego uhonorowaniem jest już trzecia statuetka wręczona za poprzednią edycję. Liczymy na to, że tegoroczny udział również zostanie uwieńczony sukcesem, biorąc pod uwagę wielkość zaangażowania całej społeczności w realizację programu.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W kolejnych dniach w naszej szkole odbył się szereg spotkań z przedstawicielami lokalnego biznesu, instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrekcji i wszystkich nauczycieli w realizację tego przedsięwzięcia, nasza szkoła stworzyła sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w naszym regionie, budując pozytywne relacje z lokalnym środowiskiem biznesu a także umożliwiła młodzieży bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm.

Koordynator OF- Sylwia Gnoińska

Skip to content