Komunikat w sprawie klasyfikacji

My nauczyciele wszystkich radomszczańskich szkół średnich wyrażamy głęboką dezaprobatę wobec degradowania praworządnego państwa, poprzez tworzenie przez rząd aktów prawnych w sposób pospieszny i prowizoryczny.

Dlatego, mając na względzie dobro naszych maturzystów, podjęliśmy niezwykle trudną dla nas decyzję o przeprowadzeniu klasyfikacji uczniów klas maturalnych.

Jesteśmy oburzeni sposobem i trybem wprowadzenia zmian w prawie oświatowym, nie zgadzamy się z instrumentalnym traktowaniem nauczycieli i uczniów. Nasza decyzja wynika z poczucia odpowiedzialności i uczciwości wobec naszych wychowanków.

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
  3. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
  4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku
  5. Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Radomsku
  6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku
Skip to content