KOLEJNY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY PRZEZ ZESP脫艁 SZK脫艁 EKONOMICZNYCH W RADOMSKU

Zesp贸艂 Szk贸艂 Ekonomicznych w Radomsku informuje, 偶e realizuje projekt pt. 鈥Program rozwoju Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomicznych w Radomsku鈥 wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiej臋tno艣ci

Numer i nazwa Dzia艂ania dla Osi: XI.3 Kszta艂cenie zawodowe

Numer i nazwa Poddzia艂ania: XI.3.1. Kszta艂cenie zawodowe

Ca艂kowita warto艣膰 projektu : 1聽263聽691,80 z艂

Kwota dofinansowania: 1聽137聽322,62 z艂

Okres realizacji: od 01.12.2018 r. do 31.08.2020 r.

Cele projektu:

  1. podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczni贸w szko艂y zwi臋kszaj膮ce ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizacj臋 sta偶y, dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze z matematyki;

Sta偶ami zostali obj臋ci uczniowie klas I_III kszta艂c膮cy si臋 w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimedi贸w, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Sta偶e realizowane s膮 we wsp贸艂pracy z pracodawcami lub przedsi臋biorcami posiadaj膮cymi siedzib臋 na terenie woj. 艁贸dzkiego. Uczniowie, kt贸rzy uko艅cz膮 sta偶 otrzymaj膮 stypendium sta偶owe w kwocie 1800 z艂 .

W ramach zdobywania dodatkowych uprawnie艅 i umiej臋tno艣ci uczniowie wezm膮 udzia艂 w zaplanowanych kursach dla poszczeg贸lnych zawod贸w:

Technik ekonomista:

- kurs obs艂ugi programu Symfonia

- kurs obs艂ugi kas fiskalnych

- kurs zarz膮dzania ma艂ym i 艣rednim przedsi臋biorstwem

- kurs marketing internetowy i social media

Technik handlowiec:

Technik fotografii i multimedi贸w:

- kurs fotografii produktowej

- kurs tworzenie sklepu internetowego

- kurs marketing internetowy i social media

- kurs Adobe Photoshop .

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

Technik hotelarstwa:

- kurs barma艅ski

- warsztaty dekoracji sto艂u i florystyczne

  1. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe,

Projekt skierowany jest do 40 nauczycieli w tym 18 prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe w zawodach w kt贸rych kszta艂ci szko艂a.

W ramach wsparcia przewidziano organizacj臋 kurs贸w:

TIK w szkole, czyli jak podnosi膰 efektywno艣膰 nauczania

Metody i techniki aktywizuj膮ce uczni贸w na zaj臋ciach z przedmiot贸w zawodowych

Kurs Moodla dla administrator贸w

Kurs obs艂ugi drukarek 3D

Specjalista ds. kadr i p艂ac z obs艂ug膮 programu p艂atnik

Szkolenie Adobe Ilustrator

Kurs obs艂ugi programu Symfonia (Handel, Kadry i p艂ace, Finanse i ksi臋gowo艣膰)

Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa

CAD DECOR II stopie艅, szkolenie z programem

Szkolenie Adobe Photoshop

Kurs fotograficzny

Kurs obr贸bki zdj臋膰

Szkolenie InDesign

Dzia艂ania marketingowe w kontek艣cie revenue managementu

Doskona艂y Recepcjonista

Wszystkie kursy i szkolenia zostan膮 zako艅czone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzaj膮cego nabycie lub podwy偶szenie kompetencji/kwalifikacji.

  1. podniesienie jako艣ci nauczania w ZSE w Radomsku poprzez m.in. wyposa偶enie pracowni w sprz臋t niezb臋dny do kszta艂cenia zawodowego.

Zakupiono wyposa偶enie i pomoce dydaktyczne do:

- pracowni techniki biurowej,

- pracowni organizacji i prowadzenia sprzeda偶y,

- pracowni rejestracji obrazu,

- pracowni obr贸bki obrazu,

- pracowni komputerowej,

- pracowni drukowania cyfrowego.

Ma艂gorzata Ko艂odziejska-Dyrektor szko艂y

Skip to content