Ekonomik działa w radomszczańskim PCK

Na wolontariuszy szkolnego koła PCK w „Ekonomiku” zawsze można liczyć. To jest fakt!

W minionym roku również wykazali się dużym zaangażowaniem w akcje radomszczańskiego PCK.

We wrześniu i grudniu brali udział w kwestach ulicznych na terenie miasta.

10 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyła się Gala PCK z okazji 100-lecia PCK, na której wolontariuszka z klasy IV e Sandra Borowiecka została uhoronowana tytułem Wolontariusz PCK 2019, a opiekun koła Pani Ewa Kmieć otrzymała medal za wieloletnią współpracę z PCK w Radomsku.

Natomiast 12 grudnia Nasza uczennica z klasy ICp Patrycja Piechorowska zdobyła trzecie miejsce wśród uczniów szkół średnich w olimpiadzie Promocja Zdrowego Stylu Życia rozwiązując test składający się z 30 pytań z biologii, chemii, dietetyki i ekologii.

Dziękuję Wam za zaangażowanie, opiekun koła Ewa Kmieć

Skip to content