OGŁOSZENIE WYNIKÓW  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty  świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie  będą wydawane  uczniom   po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół do funkcjonowania  w standardowym trybie.

Osobom, które nie zdały egzaminu  potwierdzającego  kwalifikację w zawodzie  w  dniu 20 marca 2020 r. zostaną wysłane informacje z wynikami  poprzez  dziennik elektroniczny Librus.

Jednocześnie informuję,  że osoby które nie zdały egzaminu w sesji  styczeń-luty 2020 r.  będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. do 31 marca 2020 r. ( druk deklaracji do pobrania na stronie internetowej szkoły - www.zseradomsko.edu.pl ).

Deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. będzie można złożyć również w formie elektronicznej przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-maila szkoły: sekretariat@zseradomsko.edu.pl

DEKLARACJA - POBIERZ TUTAJ

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Kołodziejska

Skip to content