UWAGA! Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

鈥濸ISANKA WIELKANOCNA鈥

Organizator:

艢wietlica szkolna w Zespole Szk贸艂 Ekonomicznych w Radomsku.

Cele konkursu:

– propagowanie folkloru i tradycji zwi膮zanych ze 艢wi臋tami Wielkanocnymi,

– pobudzanie inwencji tw贸rczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych,

– kszta艂towanie aktywnej postawy uczni贸w wobec sztuki i tradycji kulturowej, zwi膮zanej
z obrz臋dami okresu Wielkiej Nocy,

– rozwijanie wra偶liwo艣ci estetycznej oraz uzdolnie艅 plastycznych uczni贸w,

– prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrze艣cija艅skiej i narodowej.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczni贸w ZSE w Radomsku i trwa聽od 27.03.2020r. do 10.04.2020r.

Praca mo偶e by膰 wykonana w dowolnej technice plastycznej聽聽– przestrzennej i p艂askiej. Format 鈥 dowolny. Prac臋 nale偶y czytelnie opisa膰 wg wzoru:聽imi臋 i nazwisko, klasa.聽W kryteriach oceniania b臋d膮 brane pod uwag臋: og贸lny wyraz artystyczny, oryginalno艣膰 i pomys艂owo艣膰 prac, wk艂ad pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), estetyka wykonania.

Terminy:

W zwi膮zku z nauczaniem zdalnym trwaj膮cym od 25.03.2020r. 鈥 10.04.2020r. prac臋 nale偶y odda膰聽po powrocie do szko艂y u wychowawcy聽聽艣wietlicy.

Rozstrzygni臋cie konkursu, wr臋czenie atrakcyjnych nagr贸d nast膮pi po powrocie do szko艂y.

Uwagi:

Organizator zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 publikacji nagrodzonych prac.

 

Zapraszam do udzia艂u w konkursie!

Skip to content