UWAGA! Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PISANKA WIELKANOCNA”

 Organizator:

Świetlica szkolna w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku.

Cele konkursu:

– propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

– pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych,

– kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej
z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów,

– prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do uczniów ZSE w Radomsku i trwa od 27.03.2020r. do 10.04.2020r.

Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej  – przestrzennej i płaskiej. Format – dowolny. Pracę należy czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko, klasa. W kryteriach oceniania będą brane pod uwagę: ogólny wyraz artystyczny, oryginalność i pomysłowość prac, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), estetyka wykonania.

Terminy:

W związku z nauczaniem zdalnym trwającym od 25.03.2020r. – 10.04.2020r. pracę należy oddać po powrocie do szkoły u wychowawcy  świetlicy.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi po powrocie do szkoły.

Uwagi:

Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.

 

Zapraszam do udziału w konkursie!

Skip to content