Nabór wniosków stypendialnych: Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia

Uprzejmie informujemy o rozpoczętym naborze wniosków stypendialnych w ramach projektu pn.: „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” realizowanego przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór trwa od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.
Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:
·         w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
·         są uczniami co najmniej II klasy lub klasy odpowiadającej programowo II klasie szkoły ponadpodstawowej w szkołach artystycznych wymienionych w § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych;
·         uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;
·         nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:
– w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”,
– w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”;
* nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej https://zawodowcy.lodzkie.pl/
Znajdą tam Państwo m.in. Regulamin [2] projektu, dedykowaną aplikację [3] przez, którą można składać wniosek, najczęściej zadawane pytania [4] oraz instrukcję wypełniania wniosku [5].
W załączniku przesyłamy plakat naszego projektu oraz grafikę do mediów społecznościowych.
Pozdrawiamy,
Zespół projektowy
Links:
------
[1] top&brand=wp">https://zawodowcy.lodzkie.pl/
[2] top&brand=wp">https://zawodowcy.lodzkie.pl/o-projekcie/regulamin/
[3] top&brand=wp">https://stypendium.lodzkie.pl/
[4] top&brand=wp">https://zawodowcy.lodzkie.pl/faq/
[5] top&brand=wp">https://zawodowcy.lodzkie.pl/aplikacja/instrukcja/
Skip to content