XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat.
Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Herbertowskich. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 roku.

Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.
Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy (…) płyną pod prąd (…) ”, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (...). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię
bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia._
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Przyznawanych jest każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia.Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji. Są one publikowane na stronie konkursowej.
Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 1 kwietnia 2021 roku.  Zgłosznie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej <top&brand=wp">http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/>
Z poważaniem
mgr Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Płynąć pod prąd"
Skip to content