System nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Szanowni Państwo,
Na terenie Powiatu Radomszczańskiego można skorzystać z usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Informacja dotycząca systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - POBIERZ TUTAJ
Informacja o miejscach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2021 roku - POBIERZ TUTAJ
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2021 roku - POBIERZ TUTAJ
Skip to content