Zespół Szkół Ekonomicznych jako jedyna szkoła w powiecie z akredytacją Erasmusa!

W piątek 26 lutego Narodowa Agencja Programu Erasmus opubilkowała wyniki konkursu wniosków o akredytację.

Nasz wniosek opracowany przez nauczyciela i koordynatora dotychczasowych projektów mobilnościowych Magdalenę Geniusz-Starostkę został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na 36 miejscu na 433 zaakceptowane i tym samym będziemy mogli przez najbliższe 7 lat realizować projekty mobilnościowe dla uczniów i nauczycieli. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus.

Akredytacja jest nowością w programie Erasmus, aby ją uzyskać należało wypełnić dokumenty konkursowe i opisać szczegółowo jakie działania planuje wdrożyć szkoła by zapewnić wysoką jakość realizowanych staży i kursów.

Akredytacja może być zatem utożsamiana z uzyskaniem biletu wstępu do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie.

W ramach przyznanej akredytacji planujemy coroczną organizację staży zawodowych w krajach europejskich dla uczniów wszystkich zawodów oraz cykliczne zagraniczne kursy doskonalące dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. To drugie przedsięwzięcie jest nowością i z pewnością przyczyni się do poprawienia jakości pracy szkoły.

Przypomnijmy, że nasza szkoła jako pierwsza w powiecie radomszczańskim rozpoczęła realizację projektów mobilnościowych dla swoich uczniów w 2011 roku. Od tamtej pory corocznie nasi uczniowie mają szansę zdobywać doświadczenie zawodowe w krajach Europy. Pracując w firmach we Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii nabywają nowych umiejętności praktycznych ale również doskonalą języki obce i poznają kulturę innych państw.

Skip to content