Z Poradnią w drodze do szkoły

W odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli wynikające z sytuacji powrotu do szkół po trudnym czasie zdalnego nauczania, specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku  chcą zaakcentować  gotowość do udzielania pomocy we wszystkich aspektach funkcjonowania szkolnego i emocjonalno – społecznego dzieci i młodzieży.

Chcą służyć radą i pomocą rodzicom i nauczycielom w ich trudnych działaniach wychowawczych i dydaktycznych.  Dlatego pod hasłem „ Z Poradnią w drodze do szkoły” spotkają się z mieszkańcami miasta w dniu 1 września. Miejscem spotkania będzie
Plac 3 Maja ( w razie niepogody hol MDK).
W godzinach od 1000 do 1400 specjaliści będą udzielać informacji na temat form i zakresu udzielanej pomocy. Będzie można porozmawiać bezpośrednio z logopedą, pedagogiem, psychologiem.

W szkołach ponadpodstawowych na terenie Radomska pojawią się specjaliści i będą dyżurować zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 

Skip to content