OSTATNI DZIEŃ NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO!

Przypominamy, że tylko do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny. Do końca miesiąca każdy mieszkaniec Polski powinien wywiązać się z ustawowego obowiązku spisowego.

Obowiązkiem spisowym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski, również osoby przebywające czasowo za granicą oraz cudzoziemcy.

Najdogodniejszą formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu poprzez wypełnienie  formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl lub odwiedzając Gminny Punkt Spisowy w Urzędzie Miasta.

Spisać się można również za pośrednictwem infolinii spisowej dzwoniąc pod nr telefonu 22 279 99 99. Infolinia spisowa czynna jest codziennie (również w weekendy) w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora). Dokonanie spisu przez telefon trwa do 10 minut.

Z osobami, które dotychczas nie skorzystały z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, sukcesywnie kontaktują się rachmistrzowie spisowi dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 albo w celu przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego odwiedzają respondentów w domach.

Ponadto, do końca września pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Radomsku prowadzą akcję „spisowe czwartki”. Specjalnie oznakowany namiot, w którym można wypełnić obowiązek spisowy, będzie można spotkać na targowicy w godz. 8.00-12.00 w dniach 23 i 30 września br.

Przypominamy, że w celu wypełnienia formularza spisowego należy przygotować numery PESEL wszystkich osób wspólnie zamieszkujących pod danym adresem!

 

Skip to content