Nieodpłatna pomoc prawna- informacja

Zgodnie z ustaw─ů z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp┼éatnej pomocy prawnej, nieodp┼éatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, us┼éugi b─Öd─ů ┼Ťwiadczone ka┼╝dej osobie fizycznej, kt├│ra z┼éo┼╝y o┼Ťwiadczenie, ┼╝e nie jest w stanie ponie┼Ť─ç koszt├│w odp┼éatnej pomocy prawnej. Nieodp┼éatna pomoc prawna, obejmuje tak┼╝e sprawy zwi─ůzane z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez osoby fizyczne prowadz─ůce jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů ÔÇô niezatrudniaj─ůce innych os├│b w ci─ůgu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ÔÇ×osob─ů uprawnion─ůÔÇŁ,
  o obowi─ůzuj─ůcym stanie prawnym oraz przys┼éuguj─ůcych jej uprawnieniach lub spoczywaj─ůcych na niej obowi─ůzkach, w tym w zwi─ůzku z tocz─ůcym si─Ö post─Öpowaniem przygotowawczym, administracyjnym, s─ůdowym lub s─ůdowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi─ůzania jej problemu prawnego, lub
 3. sporz─ůdzenie projektu pisma w sprawach, o kt├│rych mowa w pkt 1 i 2,
  z wy┼é─ůczeniem pism procesowych w tocz─ůcym si─Ö post─Öpowaniu przygotowawczym lub s─ůdowym i pism w tocz─ůcym si─Ö post─Öpowaniu s─ůdowo-administracyjnym, lub
 4. nieodp┼éatn─ů mediacj─Ö, lub
 5. sporz─ůdzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt├│w s─ůdowych lub ustanowienie pe┼énomocnika z urz─Ödu w post─Öpowaniu s─ůdowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post─Öpowaniu s─ůdowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post─Öpowania i ryzyku finansowym zwi─ůzanym ze skierowaniem sprawy na drog─Ö s─ůdow─ů.┬á

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

dzia┼éania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj─ůce do podniesienia ┼Ťwiadomo┼Ťci tej osoby o przys┼éuguj─ůcych jej uprawnieniach lub spoczywaj─ůcych na niej obowi─ůzkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwi─ůzywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporz─ůdzenie wsp├│lnie z osob─ů uprawnion─ů planu dzia┼éania i pomoc w jego realizacji. Nieodp┼éatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci porady dla os├│b zad┼éu┼╝onych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo┼éecznego.

Nieodp┼éatne poradnictwo obywatelskie obejmuje r├│wnie┼╝ nieodp┼éatn─ů mediacj─Ö.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o mo┼╝liwo┼Ťciach skorzystania
  z polubownych metod rozwi─ůzywania spor├│w, w szczeg├│lno┼Ťci mediacji oraz korzy┼Ťciach z tego wynikaj─ůcych,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediacj─Ö lub wniosku
  o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporz─ůdzeniu do s─ůdu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodp┼éatna mediacja nie obejmuje spraw, w kt├│rych: s─ůd lub inny organ wyda┼éy postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub post─Öpowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, ┼╝e w relacji stron wyst─Öpuje przemoc.

Edukacja prawna obejmuje:

dzia┼éania edukacyjne zmierzaj─ůce do zwi─Ökszenia ┼Ťwiadomo┼Ťci prawnej spo┼éecze┼ästwa, dotycz─ůce w szczeg├│lno┼Ťci upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowi─ůzkach obywatelskich,

 2. dzia┼éalno┼Ťci krajowych i mi─Ödzynarodowych organ├│w ochrony prawnej,

 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwi─ůzywania spor├│w,

 4. mo┼╝liwo┼Ťciach udzia┼éu obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Umawianie termin├│w wizyt:

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp┼éatnej pomocy prawnej, nieodp┼éatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) udzielanie nieodp┼éatnej pomocy prawnej lub ┼Ťwiadczenie nieodp┼éatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa si─Ö wed┼éug kolejno┼Ťci zg┼éosze┼ä, po um├│wieniu terminu wizyty. Z wa┼╝nych powod├│w dopuszcza si─Ö ustalenie innej kolejno┼Ťci udzielania nieodp┼éatnej pomocy prawnej lub ┼Ťwiadczenia nieodp┼éatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, kt├│ra jest w ci─ů┼╝y, udzielanie nieodp┼éatnej pomocy prawnej lub ┼Ťwiadczenie nieodp┼éatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa si─Ö poza kolejno┼Ťci─ů.

Osobom ze znaczn─ů niepe┼énosprawno┼Ťci─ů ruchow─ů, kt├│re nie mog─ů stawi─ç si─Ö w punkcie osobi┼Ťcie, oraz osobom do┼Ťwiadczaj─ůcym trudno┼Ťci w komunikowaniu si─Ö, o kt├│rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j─Özyku migowym
i innych ┼Ťrodkach komunikowania si─Ö (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mo┼╝e by─ç udzielana nieodp┼éatna pomoc prawna tak┼╝e poza punktem albo za po┼Ťrednictwem ┼Ťrodk├│w porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç.

Zg┼éosze┼ä dokonuje si─Ö telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25 lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zg┼éosze┼ä jest Pani Kamila Kowalska ÔÇô pracownik Wydzia┼éu Organizacyjnego ÔÇô pok├│j 118B (I pi─Ötro).

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2022 roku.

Punkt nr 1 (punkt nieodp┼éatnej pomocy prawnej), znajduj─ůcy si─Ö
w nast─Öpuj─ůcej lokalizacji:

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:

 1. poniedzia┼éek w godzinach: 7:30 ÔÇô 11:30,

 2. wtorek w godzinach: 7:30 ÔÇô 11:30,

 3. ┼Ťroda w godzinach: 7:30 ÔÇô 11:30,

 4. czwartek w godzinach: 7:30 ÔÇô 11:30,

 5. pi─ůtek w godzinach: 7:30 ÔÇô 11:30.

Punkt obs┼éugiwany przez adwokat├│w, wyznaczonych przez Okr─Ögow─ů Rad─Ö Adwokack─ů w Cz─Östochowie.

Punkt nr 2 (punkt nieodp┼éatnej pomocy prawnej), znajduj─ůcy si─Ö
w nast─Öpuj─ůcej lokalizacji:

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:

 1. poniedzia┼éek w godzinach: 11:30 ÔÇô 15:30,

 2. wtorek w godzinach: 11:30 ÔÇô 15:30,

 3. ┼Ťroda w godzinach: 11:30 ÔÇô 15:30,

 4. czwartek w godzinach: 11:30 ÔÇô 15:30,

 5. pi─ůtek w godzinach: 11:30 ÔÇô 15:30.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3 (punkt nieodp┼éatnego poradnictwa obywatelskiego), znajduj─ůcy si─Ö w nast─Öpuj─ůcych lokalizacjach:

97-515 Masłowice, Strzelce Małe 33, czynny:

97-532 ┼╗ytno, ul. Ogrodowa 16, czynny:

97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, czynny:

97-512 Kodr─ůb, ul. Niepodleg┼éo┼Ťci 9A, czynny:

Punkt obs┼éugiwany przez organizacj─Ö pozarz─ůdow─ů Fundacj─Ö Studenck─ů ÔÇ×M┼éodzi-M┼éodymÔÇŁ.

Punkt nr 4 (punkt nieodp┼éatnej pomocy prawnej), znajduj─ůcy si─Ö
w nast─Öpuj─ůcych lokalizacjach:

97-565 Lgota Wielka, Brudzice ul. Radomszczańska 1A, czynny:

97-570 Przedb├│rz, ul. Rynek 15, czynny:

97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, czynny:

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, czynny:

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, czynny:

Punkt obs┼éugiwany przez organizacj─Ö pozarz─ůdow─ů Fundacj─Ö Studenck─ů ÔÇ×M┼éodzi-M┼éodymÔÇŁ.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodp┼éatnej pomocy, proszone s─ů
o kontakt telefoniczny po numerem telefonu
44┬á685-89-25 lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej starostwo@radomszczanski.pl celem um├│wienia terminu porady.

 

SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ- POBIERZ

Lista jednostek nieodp┼éatnego poradnictwa, dost─Öpnego dla mieszka┼äc├│w Powiatu Radomszcza┼äskiego, o kt├│rej mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp┼éatnej pomocy prawnej, nieodp┼éatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – POBIERZ

LINK do strony: https://bip.radomszczanski.plibiDkod/12628961

 

Skip to content