Nieodp艂atna pomoc prawna- informacja

Zgodnie z ustaw膮 z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, us艂ugi b臋d膮 艣wiadczone ka偶dej osobie fizycznej, kt贸ra z艂o偶y o艣wiadczenie, 偶e nie jest w stanie ponie艣膰 koszt贸w odp艂atnej pomocy prawnej. Nieodp艂atna pomoc prawna, obejmuje tak偶e sprawy zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej przez osoby fizyczne prowadz膮ce jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 鈥 niezatrudniaj膮ce innych os贸b w ci膮gu ostatniego roku.

Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 鈥瀘sob膮 uprawnion膮鈥,
  o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym oraz przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach, w tym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s膮dowym lub s膮dowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego, lub
 3. sporz膮dzenie projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2,
  z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowo-administracyjnym, lub
 4. nieodp艂atn膮 mediacj臋, lub
 5. sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post臋powania i ryzyku finansowym zwi膮zanym ze skierowaniem sprawy na drog臋 s膮dow膮.聽

Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

dzia艂ania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj膮ce do podniesienia 艣wiadomo艣ci tej osoby o przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwi膮zywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporz膮dzenie wsp贸lnie z osob膮 uprawnion膮 planu dzia艂ania i pomoc w jego realizacji. Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczeg贸lno艣ci porady dla os贸b zad艂u偶onych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo艂ecznego.

Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje r贸wnie偶 nieodp艂atn膮 mediacj臋.

Nieodp艂atna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o mo偶liwo艣ciach skorzystania
  z polubownych metod rozwi膮zywania spor贸w, w szczeg贸lno艣ci mediacji oraz korzy艣ciach z tego wynikaj膮cych,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediacj臋 lub wniosku
  o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie post臋powania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporz膮dzeniu do s膮du wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodp艂atna mediacja nie obejmuje spraw, w kt贸rych: s膮d lub inny organ wyda艂y postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub post臋powania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, 偶e w relacji stron wyst臋puje przemoc.

Edukacja prawna obejmuje:

dzia艂ania edukacyjne zmierzaj膮ce do zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa, dotycz膮ce w szczeg贸lno艣ci upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowi膮zkach obywatelskich,

 2. dzia艂alno艣ci krajowych i mi臋dzynarodowych organ贸w ochrony prawnej,

 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwi膮zywania spor贸w,

 4. mo偶liwo艣ciach udzia艂u obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

 5. dost臋pie do nieodp艂atnej pomocy prawnej i nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego.

Umawianie termin贸w wizyt:

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego odbywa si臋 wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅, po um贸wieniu terminu wizyty. Z wa偶nych powod贸w dopuszcza si臋 ustalenie innej kolejno艣ci udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, kt贸ra jest w ci膮偶y, udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego odbywa si臋 poza kolejno艣ci膮.

Osobom ze znaczn膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 ruchow膮, kt贸re nie mog膮 stawi膰 si臋 w punkcie osobi艣cie, oraz osobom do艣wiadczaj膮cym trudno艣ci w komunikowaniu si臋, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j臋zyku migowym
i innych 艣rodkach komunikowania si臋 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), mo偶e by膰 udzielana nieodp艂atna pomoc prawna tak偶e poza punktem albo za po艣rednictwem 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰.

Zg艂osze艅 dokonuje si臋 telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25 lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zg艂osze艅 jest Pani Kamila Kowalska 鈥 pracownik Wydzia艂u Organizacyjnego 鈥 pok贸j 118B (I pi臋tro).

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszcza艅skim udzielana jest nieodp艂atna pomoc prawna, nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie oraz nieodp艂atna mediacja w 2022 roku.

Punkt nr 1 (punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej), znajduj膮cy si臋
w nast臋puj膮cej lokalizacji:

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:

 1. poniedzia艂ek w godzinach: 7:30 鈥 11:30,

 2. wtorek w godzinach: 7:30 鈥 11:30,

 3. 艣roda w godzinach: 7:30 鈥 11:30,

 4. czwartek w godzinach: 7:30 鈥 11:30,

 5. pi膮tek w godzinach: 7:30 鈥 11:30.

Punkt obs艂ugiwany przez adwokat贸w, wyznaczonych przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Cz臋stochowie.

Punkt nr 2 (punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej), znajduj膮cy si臋
w nast臋puj膮cej lokalizacji:

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:

 1. poniedzia艂ek w godzinach: 11:30 鈥 15:30,

 2. wtorek w godzinach: 11:30 鈥 15:30,

 3. 艣roda w godzinach: 11:30 鈥 15:30,

 4. czwartek w godzinach: 11:30 鈥 15:30,

 5. pi膮tek w godzinach: 11:30 鈥 15:30.

Punkt obs艂ugiwany przez radc贸w prawnych, wyznaczanych przez Rad臋 Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w 艁odzi.

Punkt nr 3 (punkt nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego), znajduj膮cy si臋 w nast臋puj膮cych lokalizacjach:

97-515 Mas艂owice, Strzelce Ma艂e 33, czynny:

97-532 呕ytno, ul. Ogrodowa 16, czynny:

97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, czynny:

97-512 Kodr膮b, ul. Niepodleg艂o艣ci 9A, czynny:

Punkt obs艂ugiwany przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 Fundacj臋 Studenck膮 鈥濵艂odzi-M艂odym鈥.

Punkt nr 4 (punkt nieodp艂atnej pomocy prawnej), znajduj膮cy si臋
w nast臋puj膮cych lokalizacjach:

97-565 Lgota Wielka, Brudzice ul. Radomszcza艅ska 1A, czynny:

97-570 Przedb贸rz, ul. Rynek 15, czynny:

97-540 Gidle, ul. P艂awi艅ska 22, czynny:

97-561 艁adzice, ul. Wyzwolenia 36, czynny:

97-360 Kamie艅sk, ul. Wielu艅ska 50, czynny:

Punkt obs艂ugiwany przez organizacj臋 pozarz膮dow膮 Fundacj臋 Studenck膮 鈥濵艂odzi-M艂odym鈥.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodp艂atnej pomocy, proszone s膮
o kontakt telefoniczny po numerem telefonu
44聽685-89-25 lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej starostwo@radomszczanski.pl celem um贸wienia terminu porady.

 

SYSTEM NIEODP艁ATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODP艁ATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ- POBIERZ

Lista jednostek nieodp艂atnego poradnictwa, dost臋pnego dla mieszka艅c贸w Powiatu Radomszcza艅skiego, o kt贸rej mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – POBIERZ

LINK do strony: https://bip.radomszczanski.plibiDkod/12628961

 

Skip to content