Uczeń naszej Szkoły zdobył indeks na kierunek Papiernictwo i Poligrafia na Politechnice Warszawskiej!

Uczeń naszej Szkoły zdobył indeks na kierunek Papiernictwo i Poligrafia na Politechnice Warszawskiej!?
15 marca 2022 r. na Wydziale Mechaniczno Technologicznym Politechniki Warszawskiej w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich.
Była to już szósta edycja konkursu. Składa się on z dwóch etapów eliminacyjnych oraz etapu finałowego. W ostatniej edycji, w etapach eliminacyjnych, brało udział ok. 3000 uczniów z całej Polski. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 39 osób.
W gronie wyróżnionych finalistów konkursu znalazł się Jan Guryl – uczeń III klasy Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Janek będzie mógł podjąć studia na kierunku Papiernictwo i Poligrafia z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani dyplomami i nagrodami od sponsorów.
W czasie przerwy, uczniowie oraz ich opiekunowie mogli zapoznać się z bazą dydaktyczną Zakładu Technologii Poligraficznych na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Zwycięzcy konkursu będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w nowoczesnych laboratoriach uczelni, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do badania materiałów i produktów poligraficznych, maszyny i urządzenia stosowane w różnych technologiach druku oraz obróbce introligatorskiej, a także najnowocześniejsze oprogramowanie m.in. do grafiki komputerowej, przygotowania publikacji, wykonywania impozycji, cyfrowych systemów zarządzania produkcją poligraficzną czy zarządzania barwą.
Ucznia ZSE w Radomsku do konkursu przygotował Zbigniew Wróblewski.
Więcej informacji o konkursie a także lista zwycięzców na stronie: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl/
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Politechnika IVarszawska Wydział Mechaniczny Technologiczny Warszawa, dnia marca 2022 DYPLOM FINALISTY VIOgólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich Jan Guryl Uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego Radomsku uzyskał status wyróżnionego finalisty finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich zrealizowanym przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład Technologii Poligraficznych uzyskując przez to uprawnienia do przyjęcia na studia na kierunku Papiernictwo Poligrafia, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. KerowikzZkhauThoiPolirfnch Technologii Poligraficznych Mechanicznego Dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, Dr.hab.inzGorgiPetriaszwili.Prof.PW Prof. Jusuuh Prof. hab. nż Tomasz Prof.drhab.inz2TomaszChmielewski Chmielewski”

 

 

 

 

Skip to content