Jubileuszowe wystawy Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku

W dniach 10 i 12 października 2022 roku, grupy uczniów z klas drugich i trzecich w zawodzie technik fotografii i multimediów, w ramach przedmiotu rejestracja obrazu, zwiedzali jubileuszowe wystawy fotograficzne Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku.

Pierwsza wystawa pt. „Portret własny” w Małej Galerii Fotografii Miejskiej Biblioteki Publicznej, przedstawia w sposób dosłowny, kreatywne portrety członków Towarzystwa, druga monochromatyczna w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, pt. „60 zdjęć na 60-lecie TFR” prezentuje przekrój twórczości obecnych członków Towarzystwa. Młodzi adepci fotografii wysłuchali przed- i powojennej historii fotografii opowiedzianej przez kustosza, pana Kamila Rutkowskiego, który wspominał zasłużonych dla Radomska fotografików, mówił o zakładach fotograficznych w naszym mieście, o technikach szlachetnych fotografii stosowanych przez Edmunda Osterloffa, patrona Towarzystwa, opowiedział jego historię życia i związek z Radomskiem. Pani Edyta Smędzik, nauczyciel ZSE i prezes TFR, omówiła fotografie eksponowane na wystawach. Ta forma zajęć przyczyniła się do pozyskania dodatkowej wiedzy z zakresu historii, a wspólna dyskusja na temat oglądanych fotografii, ich tematyki, technik wykonania i przygotowania zdjęć, zastosowanej perspektywy i kompozycji, czy sposobu uchwycenie światła, albo ulotnych chwil i emocji, zainspirowała młodych adeptów fotografii do lepszych, niepowtarzalnych kadrów oraz skutkowała wzrostem świadomości i wiedzy fotograficznej oraz integracją grupy.
Uczniowie zafascynowani dorobkiem artystycznym radomszczańskich fotografików, wyrazili chęć kolejnych spotkań ze sztuką wizualną.
 
 
Skip to content