Jubileusz Erasmus+ w ZSE

18 listopada 2022r. odbył się Jubileusz Erasmus+ czyli świętowaliśmy 11 lat realizacji projektów mobilnościowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Impreza odbyła się w gościnnych progach restauracji Metalurgia i była również okazją do podsumowania ostatniego projektu „Mobilni zawodowy” który powoli dobiega końca.

Podczas spotkania był czas na podsumowania, oglądanie prezentacji multimedialnych z wyjazdów czy wywiad z absolwentami naszej szkoły, którzy byli uczestnikami wcześniejszych projektów.

Odbyło się również podsumowanie konkursów na prezentacje multimedialne o regionach odbywania stażu oraz występy uczennic śpiewających piosenki w języku francuskim i hiszpańskim.

W trakcie imprezy pani koordynator Magdalena Geniusz-Starostka podsumowała 11 lat realizacji projektów. Z wystąpienia tego dowiedzieć mogliśmy się, że od 2011 roku zrealizowano w szkole 8 projektów unijnych, 354 uczniów otrzymało dokumenty Europass Mobilność, odbyło się 19 wyjazdów na staże zagraniczne do Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a łączna kwota dofinansowania przez te wszystkie lata to 821 175 euro.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy dwóch ostatnich staży we Francji i Hiszpanii otrzymali dokumenty Europass Mobilność, które są przepustką do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy.

Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem i jubileuszowym tortem, który wspólnie pokroiły dyrektor szkoły Małgorzata Kołodziejska i koordynator projektu Magdalena Geniusz-Starostka.

Autor zdjęć: Kamil Minuta

 

Skip to content