Spotkanie z fotografią kryminalistyczną

W dniu 28 marca 2023 roku, odbyło się w naszej szkole, „Spotkanie z fotografią kryminalistyczną”, a
dotyczyło wykonywania dokumentacji fotograficznej na miejscach zdarzeń. Uczestniczyły w nim klasy
I, II i III w zawodzie technik fotografii i multimediów. Zajęcia polegały na omówieniu problematyki
zabezpieczania śladów i dokumentowaniu oględzin jak i zabezpieczonych śladów.

Uczniowie zapoznali się między innymi z ujawnianiem śladów linii papilarnych na papierze za pomocą użycia proszku ferromagnetycznego. Przedstawiono zagadnienia związane z dokumentacją takich śladów
oraz omówione zostały techniki wykonywania zdjęć… panorama, od ogółu do szczegółu.
Dziękujemy serdecznie za możliwość poznania tajników pracy policyjnego fotografa. Spotkanie
poprowadził aspirant sztabowy Wiesław Kuc z Referatu ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu
Drogowym KPP Radomsko z inicjatywy pani Edyty Smędzik nauczyciela fotografii ZSE.

Skip to content