Rusza projekt „Mobilność szansą na rozwój zawodowy”

Jesteśmy jedyną szkoła w powiecie radomszczańskim , która posiada akredytację Erasmus+ i planuje kolejne działania projektowe.

Zaczyna realizację nowego projektu „Mobilność szansą na rozwój zawodowy” na realizację którego otrzymaliśmy kwotę 57 381,00 euro Dodatkowo dzięki staraniom koordynator projektu pani Magdaleny Geniusz-Starostki udało się przedłużyć i zwiększyć finansowanie poprzedniego projektu „Mobilny start w przyszłość” o kwotę 15 044,00 euro.

Dzięki tym środkom 30 uczniów naszej szkoły odbędzie dwa dwutygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii i na Cyprze wiosną 2024.

Aktualnie trwa rekrutacja do projektu, a po jej zakończeniu rozpoczną się przygotowania do wyjazdów na staże zagraniczne.

Wszystkie te działania są możliwe do zrealizowania dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Skip to content