Nieodpłatna pomocy prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Szanowni Państwo,
informuję, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Radomszczański w 2024 roku, realizuje zadanie w czterech punktach (trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), które usytuowane są w jedenastu lokalizacjach.

httns://bip.radomszczanski.nl/biukod/12628961

Informacja na temat lokalizacji punktów npp i npo – 2024 rok – POBIERZ

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa styczeń 2024 – POBIERZ

Skip to content