Nowy projekt ”Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku”.

Nasza szkoła realizować będzie 🆕 nowy projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. ”Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku”.

🎯Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w „Ekonomiku” poprzez:
✅ doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt,
✅ nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami
✅ podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie zgodnym z rekomendacjami pracodawców.
Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Obszaru Transformacji określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i obejmuje uczniów i nauczycieli technikum prowadzącego kształcenie zawodowe.
W projekcie przewidziano:
➡️realizację staży uczniowskich,
➡️doposażenie i modernizację pracowni,
➡️wsparcie z zakresie podnoszenia kompetencji,
➡️uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
➡️wsparcie z zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
➡️współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym oraz stworzenie punktu informacji i kariery.
Wartość projektu wynosi 🤌 1 338 226, 67 zł. Dofinansowanie obejmuje kwotę 1 271 081,33 zł:
👉w tym finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 1 137 492,66 zł
👉finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa 133 588,67 zł
👉wkład własny to 67 145,34 zł.
Projekt realizowany będzie w terminie od 1 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.
Skip to content