Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019 roku o godzinie 9.00 w Powiatowej Hali Sportowej przy ul. Szkolnej 2 w Radomsku.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje 21.08.2019 r. w Łodzi wojewódzką konferencję tematyczną poświęconą wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych. Konferencja jest dedykowana dyrektorom oraz nauczycielom – przede wszystkim języka polskiego, matematyki, historii, biologii i chemii – rzeczonego typu szkół.

(więcej…)

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wpłynęła  oferta od firmy  PROJECT HUB  SP. Z O.O. UL. TRZCIANECKA 3E, 60-434 POZNAŃ.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 na parkingu szkolnym.

(więcej…)

Prosimy o zapoznanie się z 10 zasadami bezpiecznych wakacji wydanymi przez ŁÓDZKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO.

(więcej…)

W dniu 10 czerwca 2019 grupa 12 hotelarzy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku uczestniczyła w Dniu kariery organizowanym przez HotelDouble Tree by Hilton w Łodzi.  

(więcej…)

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/19, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego- POBIERZ

Grupa uczniów z profilu handlowego w ramach zajęć z Obsługi Klientów odbyła warsztaty dydaktyczne pod kierunkiem przedstawiciela handlowego WSiP p. Patryka Podgajnego. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne to lider na rynku wydawnictw szkolnych w Polsce.

(więcej…)

W niedzielę 26 maja 16 osobowa grupa naszych uczennic w zawodzie technik hotelarstwa wróciła ze stażu we Francji. Hotelarze spędzili dwa 
tygodnie w regionie Oksytania u podnóża Pirenejów. Pobyt odbył się w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Mobilność poszerza 
horyzonty” realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. 

Młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe pracując parami w ośmiu hotelach, a w czasie wolnym poznawała uroki miejscowości 
francuskich. Odbyły się również wycieczki do Carcassonne- średniowiecznego miasta obronnego, Biarritz- kurortu nad Oceanem Atlantyckim
czy Tuluzy- stolicy regionu. Do obowiązków zawodowych uczennic należała obsługa gości w restauracji, praca w kuchni i jednostkach 
mieszkalnych. Codziennie młodzież wykorzystywała znajomość języka francuskiego którego uczy się w szkole, a opiekę nad praktykantkami 
sprawowały koordynator projektu Magdalena Geniusz-Starostka i zastępca Mirosława Łukaszewska. Staż został zorganizowany wraz ze szkołą
partnerską Instytutem St Christophe, z którym nasza szkoła współpracuje już od 2011 roku. Warto zaznaczyć, że wszyscy pracodawcy bardzo 
pozytywnie ocenili pracę uczennic chwaląc je za motywację i zaangażowanie, a niektóre z nich otrzymały też propozycję powrotu do pracy w 
wakacje. Każda stażystka otrzymała certyfikat odbycia praktyki zawodowej, a na zakończenie projektu wszystkim zostaną wręczone 
dokumenty Europass- mobilność, które są swoistą przepustką do pracy w zawodzie w całej Europie.

 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych biorący udział w Dniu Otwartym szkoły w dniu 24 maja 2019 r. w godz. 9.00-14.00 w grupach niezorganizowanych zobowiązani są do okazania legitymacji szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

Skip to content