Deklaracja dost臋pno艣ci

Zesp贸艂 Szk贸艂 Ekonomicznych im.聽Tadeusza Kotarbi艅skiego w聽Radomsku聽zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 swojej strony internetowej zgodnie z聽ustaw膮 z聽dnia 4聽kwietnia聽2019 r.聽o聽dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i聽aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych.聽O艣wiadczenie w聽sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do聽strony internetowej Zesp贸艂 Szk贸艂 Ekonomicznych im.聽Tadeusza Kotarbi艅skiego w聽Radomsku.

Data publikacji strony internetowej:聽2011-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji:聽2023-03-27.

Strona internetowa jest zgodna z聽ustaw膮 z聽dnia 4聽kwietnia聽2019 r.聽o聽dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i聽aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych.

O艣wiadczenie sporz膮dzono dnia:聽2020-03-16. Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i聽dane kontaktowe

W przypadku problem贸w z聽dost臋pno艣ci膮 strony internetowej prosimy o聽kontakt.聽Osob膮 kontaktow膮 jest聽p. Pawe艂 Stolarski,聽sekretariat@zseradomsko.edu.pl. Kontaktowa膰 mo偶na si臋 tak偶e dzwoni膮c na numer telefonu聽(44) 682 12聽09. T膮 sam膮 drog膮 mo偶na sk艂ada膰 wnioski o聽udost臋pnienie informacji niedost臋pnej oraz sk艂ada膰 skargi na brak zapewnienia dost臋pno艣ci.

Ka偶dy ma prawo do wyst膮pienia z聽偶膮daniem zapewnienia dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego艣 ich elementu.聽Mo偶na tak偶e za偶膮da膰 udost臋pnienia informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, na przyk艂ad przez odczytanie niedost臋pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto艣ci filmu bez audiodeskrypcji itp.聽呕膮danie powinno zawiera膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej 偶膮danie, wskazanie, o聽kt贸r膮 stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋 mobiln膮 chodzi oraz spos贸b kontaktu.聽Je偶eli osoba 偶膮daj膮ca zg艂asza potrzeb臋 otrzymania informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, powinna tak偶e okre艣li膰 dogodny dla niej spos贸b przedstawienia tej informacji.聽Podmiot publiczny powinien zrealizowa膰 偶膮danie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽ci膮gu 7聽dni od dnia wyst膮pienia z聽偶膮daniem.聽Je偶eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny niezw艂ocznie informuje o聽tym wnosz膮cego 偶膮danie, kiedy realizacja 偶膮dania b臋dzie mo偶liwa, przy czym termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 2聽miesi膮ce od dnia wyst膮pienia z聽偶膮daniem.聽Je偶eli zapewnienie dost臋pno艣ci cyfrowej nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny mo偶e zaproponowa膰 alternatywny spos贸b dost臋pu do informacji.聽W聽przypadku, gdy podmiot publiczny odm贸wi realizacji 偶膮dania zapewnienia dost臋pno艣ci lub alternatywnego sposobu dost臋pu do informacji, wnosz膮cy 偶膮danie mo偶ne z艂o偶y膰 skarg臋 w聽sprawie zapewniana dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.聽Po wyczerpaniu wskazanej wy偶ej procedury mo偶na tak偶e z艂o偶y膰 wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich聽www.rpo.gov.pl.

Dost臋pno艣膰 architektoniczna

Korytarze, schody znajduj膮ce si臋 w聽w/w obiekcie s膮 og贸lnodost臋pne, nie s膮 jednak odpowiednio oznakowane, zar贸wno dla os贸b z聽dysfunkcj膮 narz膮du ruchu, jak i聽s艂uchu oraz wzroku.

Brak dostosowania w/w obiekt贸w wyra偶a si臋 w聽ich braku w聽wyposa偶eniu w聽windy, pochylni, platform przy艣ciennych, oznakowania r贸偶nic poziom贸w odpowiedni膮 kolorystyk膮 oraz piktogramami informuj膮cymi o聽lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla os贸b g艂uchoniemych.聽 Toalety nie s膮 przystosowane do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych.

Na terenie obiektu nie ma parkingu z聽wyznaczonymi miejscami dla os贸b niepe艂nosprawnych.聽Znajduje si臋 parking og贸lnodost臋pny naprzeciw obiektu z聽jednym wydzielonym tego typu miejscem.

Szko艂a nie posiada t艂umacza j臋zyka migowego.

 

Wniosek o zapewnienie dost臋pno艣ci cyfrowej - POBIERZ

Wniosek o zapewnienie dost臋pno艣ci architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej - POBIERZ

Skip to content