Dlaczego Ekonomik

logo zse

Oto powody, dla których warto wybrać NASZ „EKONOMIK”:

 • nauka w systemie jednozmianowym,
 • centralne usytuowanie szkoły w mieście, bardzo blisko stacji PKP, PKS
 • funkcjonujemy jako placówka przyjazna uczniom w myśl zasady: w szkole wszyscy się szanują i czują się bezpiecznie.
 • u nas  uczeń czuje się bezpiecznie dzięki monitoringowi,
 • uczniowie dobrze są przygotowywani do zdania matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • tylko u nas uczniowie mają możliwość udziału w bezpłatnych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do zdania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • jesteśmy jedyną szkołą która jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów w których kształcimy, w którym przeprowadzane są każdego roku egzaminy zawodowe. W związku z tym nasi uczniowie mają możliwość zdawania egzaminów we własnej szkole,
 • w naszej szkole uczy  wykwalifikowana i miła kadra pedagogiczna,
 • u nas uczeń zdobywa europejski certyfikat EUROPASS potwierdzający Twoje kwalifikacje zawodowe, umożliwiający Ci pracę na obszarze Unii Europejskiej,
 •  wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole  przygotowują  do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
 •  po naszej szkole uczeń umie sprawnie posługiwać językiem prawno-ekonomicznym i pewnie czuje się  w świecie ekonomii, prawa, polityki, informatyki,
 •  posiadamy nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. tablicę interaktywną,profesjonalne oprogramowanie do nauki,
 •  posiadamy 6 nowoczesnych pracowni komputerowych, centrum multimedialne,
 •  posiadamy dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
 •  posiadamy nowe boisko sportowe przeznaczone do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, siłownię, salę do aerobiku,
 •  inną formą doskonalenia zawodowego i językowego jest BEZPŁATNY udział w projektach Unii Europejskiej;
 •  możesz wyjechać na zagraniczne praktyki do Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch w ramach projektu ERASMUS +
 •  nasze zawody otwierają uczniom drogę do kontynuowania nauki na studiach wyższych na kierunkach: ekonomia, bankowość, prawo, informatyka, marketing, języki obce, hotelarstwo.
Skip to content