Komunikaty ŁKO

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia) na semestr I klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/20, w województwie łódzkim. - POBIERZ

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 113/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2017/2018, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum - POBIERZ

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress