Komunikaty ŁKO

Zarządzenie nr 5/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2022r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - POBIERZ

 

Zarządzenie nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2022r. zmieniające zarządzenie nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - POBIERZ

Skip to content