Oferta edukacyjna ZSE

OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 ROK SZKOLNY 2023/2024

 5-Letnie TECHNIKUM 

kształci w zawodach:

 

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA 

- technik ekonomista

- technik rachunkowości

BRANŻA HANDLOWA

- technik handlowiec

BRANŻA POLIGRAFICZNA

 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej

BRANŻA AUDIOWIZUALNA

- technik fotografii i multimediów

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

- technik hotelarstwa

TECHNIK EKONOMISTA - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

 

 • zawód dający perspektywy zatrudnienia w każdej branży;
 • Twoje umiejętności poszerzą się o fachową obsługę programów komputerowych z zakresu m.in. finansowo - księgowego, kadrowo-płacowego
 • poznajesz tajniki świata biznesu i potrafisz się posługiwać przepisami prawa
 • praktyki zagraniczne w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii w ramach programu unijnego ERASMUS +
 • masz szansę odbyć staż w banku, biurze rachunkowym, sądzie, urzędzie gminy;
 • EUROPASS – europejski certyfikat umożliwiający podjęcie pracy za granicą;
 • wysoka zdawalność egzaminu zawodowego i maturalnego - powyżej średniej krajowej oraz wojewódzkiej;

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - NOWY ZAWÓD, NOWE MOŻLIWOŚCI

 

 • umiejętności praktyczne zdobywasz w renomowanych biurach rachunkowych, instytucjach finansowych, kancelariach doradczych oraz urzędach skarbowych;
 • możesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach, działach analiz, bankach, urzędach skarbowych, ZUS;
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą - biuro rachunkowe;

TECHNIK HANDLOWIEC - ZAWÓD Z PASJĄ

 

 • ciekawa specjalizacja z przyszłością, otwierająca możliwości zatrudnienia na szerokim rynku usług: menedżer firmy handlowej; zarządzanie firmą handlową;
 • zdobywasz umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu;
 • poszerzasz kwalifikacje o dodatkowe umiejętności- obsługa kas fiskalnych oraz obsługa programów komputerowych do prowadzenia gospodarki magazynowo-sprzedażowej;
 • wysoka zdawalność egzaminu zawodowego i maturalnego - powyżej średniej krajowej oraz wojewódzkiej;

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

 

 • masz możliwość rozwijać swoje zainteresowania graficzne; 
 • poznajesz ciekawe techniki medialne  i informatyczne;
 • będziesz specjalistą od tworzenia produktów graficznych i multimedialnych m.in. ulotki, wizytówki i banery reklamowe, strony internetowe;
 • zapewniamy praktyki zawodowe w renomowanych agencjach reklamowych, studiach fotograficznych, telewizji, prasie;

 

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

 

 • to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych;
 • poznajesz techniki optycznego obrazowania wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalania ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi;
 • rejestrujesz i przygotowujesz materiały cyfrowe do publikacji w mediach;
 • wykonujesz i publikujesz internetowe projekty multimedialne;
 • dobierasz i wykorzystujesz narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań;
 • zawód dający drogę do uruchomienia własnej działalności gospodarczej- studio fotograficzne;

Technik fotografii i multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

 

TECHNIK HOTELARSTWA – atrakcyjny zawód dla aktywnych

 

 • oferujemy praktyki zawodowe w hotelach nad Bałtykiem- Kołobrzeg, Jastrzębia Góra;
 • zagraniczne praktyki we Francji;
 • uczysz się, zwiedzasz Polskę i Francję;
 • jesteś poszukiwany na rynku pracy w Polsce i za granicą;
 • masz szansę zostać wykwalifikowanym specjalistą z zakresu kompleksowej obsługi gościa hotelowego;
 • oferujemy poszerzenie kwalifikacji o dodatkowe kursy m.in. kelnerski, baristy, barmański, animatora czasu wolnego;
 • wysoka zdawalność egzaminu zawodowego i maturalnego - powyżej średniej krajowej oraz wojewódzkiej;

 

ZAPRASZAMY!

Skip to content