Program rozwoju ZSE w Radomsku

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku informuje, że realizuje projekt pt. „Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu : 1 263 691,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 137 322,62 zł

Okres realizacji: od 01.12.2018 r. do 31.08.2020 r.

Cele projektu:

podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów szkoły zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;
Stażami zostali objęci uczniowie klas I_III kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Staże realizowane są we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę na terenie woj. Łódzkiego. Uczniowie, którzy ukończą staż otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1800 zł .

W ramach zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności uczniowie wezmą udział w zaplanowanych kursach dla poszczególnych zawodów:

Technik ekonomista:

– kurs obsługi programu Symfonia

– kurs obsługi kas fiskalnych

– kurs zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem

– kurs marketing internetowy i social media

Technik handlowiec:

kurs pt.”Klient zachwycony-sprzedaż w sklepach detalicznych”
kurs – tworzenie sklepu internetowego
Technik fotografii i multimediów:

– kurs fotografii produktowej

– kurs tworzenie sklepu internetowego

– kurs marketing internetowy i social media

– kurs Adobe Photoshop .

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

kurs Adobe Photoshop

kurs marketing internetowy i social media

kurs tworzenie sklepu internetowego

Technik hotelarstwa:

– kurs barmański

– warsztaty dekoracji stołu i florystyczne

podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
Projekt skierowany jest do 40 nauczycieli w tym 18 prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach w których kształci szkoła.

W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów:

• TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania

• Metody i techniki aktywizujące uczniów na zajęciach z przedmiotów zawodowych

• Kurs Moodla dla administratorów

• Kurs obsługi drukarek 3D

• Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programu płatnik

• Szkolenie Adobe Ilustrator

• Kurs obsługi programu Symfonia (Handel, Kadry i płace, Finanse i księgowość)

• Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa

• CAD DECOR II stopień, szkolenie z programem

• Szkolenie Adobe Photoshop

• Kurs fotograficzny

• Kurs obróbki zdjęć

• Szkolenie InDesign

• Działania marketingowe w kontekście revenue managementu

• Doskonały Recepcjonista

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji/kwalifikacji.

podniesienie jakości nauczania w ZSE w Radomsku poprzez m.in. wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.

Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do:

– pracowni techniki biurowej,

– pracowni organizacji i prowadzenia sprzedaży,

– pracowni rejestracji obrazu,

– pracowni obróbki obrazu,

– pracowni komputerowej,

– pracowni drukowania cyfrowego.

Małgorzata Kołodziejska-Dyrektor szkoły

Regulamin projektu  „Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku” – POBIERZ

Harmonogram realizacji projektu – POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu od 01.12.2018 do 31.03.2019 – POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu od 01.04.2019 do 30.06.2019- POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu od 01.07.2019 do 30.09.2019 – POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu od 01.10.2019 do 31.12.2019 – POBIERZ

Skip to content