Projekty unijne, EFS

projekty unijne

leonardo

STA呕E聽ZAGRANICZNE聽–聽WYMIANA MI臉DZYNARODOWA

Inn膮 form膮 doskonalenia zawodowego i j臋zykowego 聽jest udzia艂 w projektach Unii Europejskiej.

Zesp贸艂 Szk贸艂 Ekonomicznych rozpocz膮艂 realizacj臋 projekt贸w mobilno艣ciowych w 2011 roku. Pocz膮tkowo sta偶e zagraniczne skierowane by艂y do uczni贸w Technikum Hotelarstwa i Technikum Obs艂ugi Turystycznej.

Od 2012 roku w praktykach zagranicznych bior膮 udzia艂 r贸wnie偶 uczniowie Technikum Ekonomicznego, kt贸rzy odbywaj膮 sta偶e w niemieckich przedsi臋biorstwach. Obecnie koordynacj膮 projektu zajmuj膮 si臋 nauczyciele j臋zyk贸w obcych: Monika Paw艂owska i Magdalena Geniusz-Starostka.

Nasz projekt skierowany jest do uczni贸w klas hotelarskich i turystycznych Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomicznych. Jego cel jest odpowiedzi膮 na potrzeby m艂odzie偶y uczestnicz膮cej w projekcie, czyli rozwijanie umiej臋tno艣ci zawodowych w przedsi臋biorstwach o wysokim standardzie i wymiarze europejskim. Projekt zosta艂 opracowany wsp贸lnie przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Ekonomicznych, Institut Saint Christophe i pracodawc贸w francuskich, u kt贸rych odbywa膰 b臋d膮 si臋 sta偶e. Sw贸j udzia艂 w kszta艂cie projektu i opracowywaniu programu praktyk mieli r贸wnie偶 pracodawcy z bran偶y turystyczno-hotelarskiej z terenu powiatu radomszcza艅skiego.

G艂贸wnym聽celem projektujest zdobycie wiedzy i praktycznych umiej臋tno艣ci z zakresu dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw hotelarsko-turystycznych podczas 4- tygodniowych praktyk we Francji przez uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomicznych – Technikum Hotelarstwa i Technikum Obs艂ugi Turystycznej.

Kolejnym celem jest utrwalenie i prze膰wiczenie w praktyce ju偶 posiadanych umiej臋tno艣ci zawodowych w wymiarze europejskim oraz zapoznanie si臋 z francuskimi standardami prowadzania obiekt贸w turystyczno-hotelarskich poprzez poznanie sposob贸w prowadzenia i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, restauracji, hoteli i pensjonat贸w we Francji.

Udzia艂 w projekcie jest dla uczestnik贸w szans膮 na pokonanie stereotyp贸w i zdobycie do艣wiadczenia, kt贸re u艂atwi im poruszanie si臋 po europejskim rynku pracy oraz zach臋ci ich do mobilno艣ci w celu nabycia umiej臋tno艣ci jakimi charakteryzuje si臋 warto艣ciowy pracownik w ich bran偶y czyli do艣wiadczenie i znajomo艣膰 j臋zyka obcego.

Lata 2016-2018

聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽Tytu艂: 鈥濵obilno艣膰 kluczem do sukcesu鈥

Wniosek numer: 2016-1-PL01-KA102-025447

Wniosek 聽naszej szko艂y zosta艂 zatwierdzony do realizacji. Uzyska艂
艂膮cznie 94,5 punkt贸w na 100 punkt贸w mo偶liwych. Maksymalna przyznana
kwota dofinansowania wynosi 197772 euro.

Projekt rozpocznie si臋 pod koniec grudnia 2016 a zako艅czy si臋 w聽sierpniu 2018.

B臋dzie to pierwszy tak innowacyjny i kompleksowy projekt, kt贸ry zak艂ada przygotowanie i realizacj臋 sta偶y zagranicznych dla uczni贸w wszystkich zawod贸w jakie oferuje ZSE.

聽艁膮cznie zaplanowane s膮 4 mobilno艣ci do W艂och i Francji dla 80 uczni贸w wszystkich specjalno艣ci.

Projekt realizowany b臋dzie przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu 聽鈥濫rasmus+鈥.

Lata 聽2014-2015

Projekt聽 ERASMUS+聽聽 pt. Euro-sta偶e szans膮 na lepszy start鈥澛

NIEMCY

  1. Termin 12-04-2015- 25-04-2015
  2. Kraj partnerski – Niemcy 鈥 Ded Sachsen
  3. Liczba uczni贸w – 16 os贸b z klas III A i III C Technikum w zawodzie technik ekonomista
  4. Opiekunowie 聽– Pani Monika Paw艂owska i Pani Bo偶ena Kostrzewa

FRANCJA

  1. Termin – 25-04-2015 – 24-05-2015
  2. Kraj partnerski 聽– Francja
  3. Liczba uczni贸w – 16 os贸b 聽z klas聽 IIB聽 i III B Technikum w zawodzie technik hotelarstwa
  4. Opiekunowie – Pani Magdalena Geniusz-Starostka i Pani Miros艂awa 艁ukaszewska

Lata 2013-2014

Projekt pt.聽 鈥濪rogi Europy 鈥 艣cie偶k膮 do sukcesu”, finansowanego przez Komisj臋 Europejsk膮 w ramach programu 鈥濽czenie si臋 przez ca艂e 偶ycie” Leonardo da Vinci

Lata 聽2011-2012

Projekt 鈥濵obilno艣膰 szans膮 na lepszy start鈥 w ramach programu Uczenie si臋 przez ca艂e 偶ycie- Leonardo da Vinci

G艂贸wny cel projektu:聽 zdobycie wiedzy i praktycznych umiej臋tno艣ci z zakresu dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstw hotelarsko-turystycznych podczas 4- tygodniowych praktyk we Francji przez 32 uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomicznych – Technikum Hotelarstwa
i Technikum Obs艂ugi Turystycznej

14.10. 鈥 13.11.2011

pobyt uczni贸w naszej szko艂y we Francji

16 uczni贸w + 2 opiekun贸w, w ramach praktyk zawodowych.

15.02. 鈥 25.03.2012

pobyt uczni贸w naszej szko艂y we Francji

16 uczni贸w + 2 opiekun贸w, w ramach praktyk zawodowych

PROJEKT: 鈥濪OBRZE WYKSZTA艁CONY ABSOLWENT 鈥 POSZUKIWANY PRACOWNIK鈥

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiej臋tno艣ci do zdawania egzamin贸w zewn臋trznych聽oraz zdolno艣ci do zatrudnienia聽 po uko艅czeniu szko艂y przez uczennice i uczni贸w聽Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomicznych w Radomsku

Oferujemy formy wsparcia:

WARSZTATY WYR脫WNAWCZE:

KO艁O M艁ODYCH PRZEDSI臉BIORC脫W:

WAKACYJNY STA呕 DLA NAJLEPSZYCH:

KURSY podnosz膮ce kwalifikacje i umiej臋tno艣ci dla uczennic i uczni贸w ZSZ i Technikum:

Ponadto dla uczestnik贸w przewidziano:

–聽聽聽聽聽聽聽 udzia艂 w warsztatach z doradc膮 zawodowym 鈥濼echniki aktywnego poszukiwania pracy鈥 i聽 z psychologiem 鈥濲ak osi膮gn膮膰 sukces zawodowy鈥;

–聽聽聽聽聽聽聽 materia艂y biurowe;

–聽聽聽聽聽聽聽 pomoce i materia艂y dydaktyczne;

–聽聽聽聽聽聽聽 posi艂ek

UDZIA艁 W PROJEKTACH UNIJNYCH JEST BEZP艁ATNY

Wykaz projekt贸w unijnych, kt贸re szko艂a realizowa艂a w latach 1999-2007

Rok 2007

Tytu艂 projektu: 鈥濿yposa偶enie centr贸w kszta艂cenia ustawicznego, centr贸w kszta艂cenia praktycznego i szk贸艂 zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewn臋trznych egzamin贸w zawodowych 鈥 cz. II 鈥 dla zawodu nr 18 technik ekonomista 341[02]

Zakres projektu: oprogramowanie finansowo-ksi臋gowe, p艂acowo-kadrowe, fakturuj膮co-magazynowe o nazwie INSERT GT stanowi膮ce wyposa偶enie stanowisk do egzamin贸w zawodowych w zawodzie nr 18 technik ekonomista 341[02] zawieraj膮ce nast臋puj膮ce modu艂y :

Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT.

Zakup wsp贸艂finansowany z Europejskiego Fundusz Spo艂ecznego.

Termin realizacji: listopad 2007 r.

Rok 2006

Tytu艂 projektu: 鈥滻nternetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2004 r. 鈥 wyposa偶enie bibliotek szkolnych 鈥

Zakres projektu baza internetowa dla uczni贸w i nauczycieli jako 藕r贸d艂o wiedzy i informacji, wzbogacenie warsztatu informacyjnego, podniesienie jako艣ci pracy szko艂y biblioteki szkolnej, dostawa, instalacja i integracja Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w tym okablowanie sieciowe i pod艂膮czenie do sieci Internet / 4 komputery, 1 urz膮dzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka), szafka na sprz臋t sieciowy, oprogramowanie edukacyjne-multimedialne, Microsoft Office 2003, Windows XP /

Zakup wsp贸艂finansowany z Europejskiego Fundusz Spo艂ecznego.

Termin realizacji: sierpie艅 2006 r.

Rok 2005

Tytu艂 projektu: Promocja zatrudnienia i rozw贸j zasob贸w ludzkich PHARE 2002; wsparcie rozwoju lokalnej wsp贸艂pracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jako艣ci kszta艂cenia zawodowego. Zakup sprz臋tu IT do pracowni symulacyjnej jako miejsca kszta艂towania dodatkowych umiej臋tno艣ci praktycznych przydatnych na lokalnym rynku pracy w zawodzie technik ekonomista.

Zakres projektu: zakup sprz臋tu dydaktycznego IT wspomagaj膮cego kszta艂towanie w艣r贸d uczni贸w umiej臋tno艣ci praktycznych , przedsi臋biorczo艣ci i umiej臋tno艣ci zak艂adania i prowadzenia w艂asnych przedsi臋biorstw, kreowania wizerunku na lokalnym i europejskim rynku pracy / 15 komputer贸w, 1 laptop, kamera cyfrowa, rzutnik multimedialny + oprogramowanie zgodne z wymaganiami MEN/.

Zakup wsp贸艂finansowany z Europejskiego Fundusz Spo艂ecznego.

Termin realizacji: 01.06.2005 鈥 31.08.2005 r.

Rok 2005

Tytu艂 projektu: 鈥濿yposa偶enie centr贸w kszta艂cenia ustawicznego, centr贸w kszta艂cenia praktycznego i szk贸艂 zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewn臋trznych egzamin贸w zawodowych 鈥 cz. I 鈥 dla zawodu sprzedawca 522[01]

Zakres projektu: sprz臋t techno dydaktyczny s艂u偶膮cy do przygotowania egzamin贸w zawodowych i ich przeprowadzania / kasy fiskalne, metkownice, oprogramowanie fakturuj膮co-magazynowe, skaner r臋czny, skaner diodowy, wagi /

Zakup wsp贸艂finansowany z Europejskiego Fundusz Spo艂ecznego.

Termin realizacji projektu: grudzie艅 2005 r.

Rok 2003

Tytu艂 projektu: 鈥濸racownia internetowa w ka偶dej szkole聽w 2003 r. 鈥

Zakres projektu: instalacja i integracja pracowni internetowej oraz okablowanie sieciowe i pod艂膮czenie do sieci Internet / 19 stanowisk komputerowych , serwer, UPS, urz膮dzenie wielofunkcyjne HP, drukarka laserowa + oprogramowanie Microsoft XP, Linux +OpenOffice, Small Business Server 2000 Polish, Novell SBS 6.0. Microsof VisualStudioNET, Microsoft Office XP Pro PL/

Zakup wsp贸艂finansowany z Europejskiego Fundusz Spo艂ecznego.

Termin realizacji: 01.06.2003 -30.11.2003

Skip to content