Stypendium Prezesa Rady Ministrów

logo zse

W danym roku szkolnym najlepszy uczeń każdego typu szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium jest wypłacane uczniowi za okres od września 2012r. do czerwca 2013r. Wysokość miesięczna stypendium wynosi 258,00 zł.

Rok szkolny 2016/2017

Weronika Wróblewska – technik ekonomista, klasa IVA, średnia ocen 5,69

Rok szkolny 2014/2015

Ewa Tomaszewska – technik ekonomista, klasa IID, średnia ocen 5,44

Rok szkolny 2013/2014

 

styp1

stypendium styp1.2

 

Rok szkolny 2012/2013

styp2

stypendium

Rok szkolny 2011/2012

 

stypendium

Skip to content