technik grafiki i poligrafii cyfrowej

logo zse

BRANŻA GRAFICZNO-FOTOGRAFICZNA

 

zawód:  technik grafiki i poligrafii cyfrowej, cykl kształcenia: 4 lata

symbol cyfrowy zawodu: 311943

 

Kwalifikacje

 

AU.54. - K1 Nazwa kwalifikacji: Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych 
i publikacji cyfrowych
      
AU.55. - K2 Nazwa kwalifikacji: Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - do wyboru

Języki obce: angielski, niemiecki

Geografia, WOS, Matematyka

 

Tu zdobędziesz umiejętności:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania,
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii,
 • przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych,
 • wykonywania i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych,
 • prowadzenia procesów drukowania,
 • organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.Cyfrowe technologie graficzne

2.Maszyny i urządzenia cyfrowe

3.Technologie multimedialne

4.Projektowanie procesów graficznych i poligraficznych

5.Działalność gospodarcza w poligrafii

6.Język angielski zawodowy w poligrafii

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.Przygotowanie do druku

2.Projekty multimedialne

3.Drukowanie cyfrowe

 

Miejsca odbywania praktyk:

1.Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).

2.Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych.

3.Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

Perspektywy zatrudnienia  

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ.

MIEJSCA PRACY: 

 • agencje reklamowe
 • studio telewizyjne
 • prasa
 • firmy wydawnicze
 • zakłady fotograficzne
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych
 • działy promocji w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych
 • drukarnie
 • własna działalność gospodarcza związana z oprawą graficzną uroczystości szkolnych, rodzinnych itp.

Specyfika zawodu wymaga od grafika komputerowego przede wszystkim:

 • twórczego myślenia i dużej wyobraźni przestrzennej,
 • tworzenia nowych rozwiązań i nietypowych pomysłów,
 • musi posiadać dużą sprawność rąk i zręczność palców,
 • dobry wzrok - zdolność ostrego widzenia, rozróżniania barw i trójwymiarowości kształtów
 • zdolność logicznego myślenia,
 • dobra pamięć,
 • zdolność koncentracji uwagi oraz podzielność uwagi.
 • umiejętność nawiązywania kontaktów,
 • bezkonfliktowego współżycia z ludźmi
 • oraz umiejętność pracy w grupie.
 • dokładność i spostrzegawczość oraz dbanie o szczegóły w swojej pracy,
 • w przypadku pełnienia funkcji kierowniczych w firmie lub założenia własnej firmy niezbędne są również umiejętności menadżerskie oraz osobowość przedsiębiorcza.
 • ponadto istotna jest kreatywność powiązana z motywacją do nieustannego podnoszenia kwalifikacji (poznawanie najnowszych graficznych programów komputerowych, wyszukiwanie nowinek technicznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi i in.),
 • otwartość na wiedzę, ciekawość zawodowa i chęć doskonalenia jest tu warunkiem sprawnego i efektywnego działania oraz osiągania satysfakcji z pracy.

 

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony w II klasie, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Posiadane świadectwo i dyplom powie pracodawcy co uczeń umie.  Są „furtką” do zatrudnienia.

Skip to content