technik hotelarstwa

logo zse

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

 

zawód:  technik hotelarstwa,  cykl kształcenia: 4 lata

symbol cyfrowy zawodu: 422402

 

Kwalifikacje

 

T.11      planowanie i  realizacja usług w recepcji

T.12    obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - do wyboru

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Geografia, WOS, Matematyka

Tu zdobędziesz umiejętności:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;

- rezerwowania usług hotelarskich;

- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;

- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;

- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

- przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie;

-organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.Podstawy hotelarstwa

2.Działalność recepcji

3.Organizacja pracy służby pięter

4.Obsługa konsumenta

5.Usługi dodatkowe w hotelarstwie

6.Marketing usług hotelarskich

7.Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

8.Język francuski zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1.Pracownia hotelarska

2.Pracownia obsługi konsumenta

3.Pracownia obsługi informatycznej

 

Miejsca odbywania praktyk:

 

1.Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

2.Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.

3.Uczniowie decydują, w którym z dostępnych obiektów chcą odbywać praktyki.

4.Od 2011 r. uczniowie klas II i III odbywają zagraniczne staże we Francji.

5.Hotele z którymi współpracujemy obecnie: Kołobrzeg, Katowice, Częstochowa, Piotrków Trybunalski

 

Perspektywy zatrudnienia

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa

 

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

 • technik hotelarstwa
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik biurowy
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • recepcjonista
 • steward, stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • inspektor piętra hotelowego
 • bufetowy - barman

 

MIEJSCA PRACY:

 

 • hotele i pensjonaty turystyczne
 • restauracje
 • ośrodki wypoczynkowe
 • zakłady uzdrowiskowe
 • agroturystyka
 • biura i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • własna działalność gospodarcza

 

Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka:

„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’.

W hotelarstwie dominuje relacja człowiek - człowiek i najważniejszym podmiotem jest "Gość".

Prawdziwy hotelarz powinien kierować się zasadami savoir vivre'u, którego podstawowymi zasadami są:

 • uśmiech,
 • uprzejmość,
 • życzliwość,
 • punktualność,
 • dyskrecja,
 • lojalność,
 • grzeczność.

 

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.

 

Co po technikum?

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

 

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec II klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa. Posiadane świadectwo i dyplom powie pracodawcy co uczeń umie.  Są „furtką” do zatrudnienia.

Skip to content