technik obsługi turystycznej

logo zse

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

zawód:  technik obsługi turystycznej

cykl kształcenia: 4 lata

symbol cyfrowy zawodu: 422103

Kwalifikacje

 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - do wyboru

Języki obce: angielski, niemiecki

Geografia, WOS, Matematyka

 

Tu zdobędziesz umiejętności:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

opracowywania programów i organizowania imprez turystycznych;

zamawiania, kalkulowania kosztów i rozliczania usług turystycznych;

przygotowywania ofert turystycznych;

profesjonalnego obsługiwania klientów biur podróży, w tym udzielania informacji turystycznej;

organizacji i prowadzenia biura podróży;

bycia przewodnikiem, pilotem lub rezydentem.

Kreatywna nauka zawodu, uczniów technikum obsługi turystycznej, odbywa się, nie tylko w tematycznych pracowniach szkolnych, ale także podczas jednodniowych wycieczek do biur podróży, ośrodków informacji turystycznej, muzeów oraz instytucji zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

Uczniowie poznają z autopsji atrakcje turystyczne swojego miasta i okolic, uczestnicząc w wycieczkach zawodowych po Radomsku i regionie.

W toku nauczania zaplanowane są obowiązkowe wyjazdy na targi turystyczne do Poznania.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

 1. Podstawy turystyki
 2. Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 3. Marketing usług turystycznych
 4. Geografia turystyczna
 5. Organizacja imprez i usług turystycznych
 6. Język francuski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 1. Pracownia turystyki
 2. Pracownia informacji turystycznej
 3. Pracownia obsługi informatycznej

 

Praktyki zawodowe

 

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 12 tygodni (480 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych obiektów chcą odbywać praktyki.
 4. Od 2011 r. uczniowie klas II i III odbywają zagraniczne staże we Francji.

 

Perspektywy zatrudnienia

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 w zawodzie technik obsługi turystycznej

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ  JAKO :

 • technik obsługi turystycznej
 • pracownik biurowy
 • kasjer walutowy
 • kasjer kolejowy
 • kasjer lotniczy
 • pracownik informacji turystycznej
 • stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny

 

MIEJSCA PRACY:

 

 • biura i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia,
 • hotele i pensjonaty turystyczne
 • organy administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • własna działalność gospodarcza

 

Co po technikum?

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.

Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV.

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej. Posiadane świadectwo i dyplom powie pracodawcy co uczeń umie. Są „furtką” do zatrudnienia!

Skip to content