Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów

Informacje o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu : 999 554,10 zł

Kwota dofinansowania: 895 804,10 zł

Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 31.08.2022 r.

Cele projektu:

podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów szkoły zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;

Stażami zostali objęci uczniowie klas I_III kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Staże realizowane są we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę na terenie woj. Łódzkiego. Uczniowie, którzy ukończą staż otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1800 zł .

W ramach zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności uczniowie wezmą udział w zaplanowanych kursach dla poszczególnych zawodów:

Technik ekonomista:

– kurs obsługi systemów kadrowo-płacowych, finansowych i do sprzedaży

– kurs obsługi kas fiskalnych

Technik handlowiec:

- kurs pt. ”Klient zachwycony-sprzedaż w sklepach detalicznych”

- kurs – tworzenie sklepu internetowego

-.kurs obsługi komputerowych systemów magazynowo - sprzedażowych

Technik fotografii i multimediów:

– kurs fotografii produktowej

– kurs montażu filmowego i postprodukcji

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

- kurs Adobe llustrator

- kurs Adobe In Designe

- kurs - Projektowanie i drukowanie 3D - 5os., 1 gr

Technik hotelarstwa:

– kurs barmański

– warsztaty dekoracji stołu i florystyczne

W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych:

1. Języka angielskiego zawodowego,

2. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej,

3. Wykorzystanie TIK w motywowaniu uczniów do pracy,

4. Szkolenie z oprogramowania hotelarskiego,

5. Fotografii,

6. Adobe Ilustrator,

7. Projektowania 3D,

8. Wykonywanie druków wielkoformatowych

9. Kurs z obsługi plotera tnącego

10. Szkolenie z dekoracji stołu

 

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji/kwalifikacji.

W ramach projektu szkoła pozyska wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego na kwotę 171 128,00zł

 

Regulamin projektu  "Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów" - POBIERZ

 

Postęp rzeczowy projektu GRUDZIEŃ 2020-MAJ 2021 - POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu CZERWIEC 2021-SIERPIEŃ 2021- POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu WRZESIEŃ 2021-LISTOPAD 2021 - POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu GRUDZIEŃ 2021-LUTY 2022 - POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu MARZEC 2022-MAJ 2022 - POBIERZ

Postęp rzeczowy projektu CZERWIEC 2022-LIPIEC 2022 - POBIERZ

 

Skip to content